zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Jeugd laat van zich horen op het “High-level Political Forum on Sustainable Development”

Belgische VN-jongerenvertegenwoordigers Anne-Sophie Dubrux en Herlinde Baeyens.

Het is zover! Vandaag start het ‘High-level Political Forum on Sustainable Development’ (HLPF) in New York. Het HLPF is de essentiële VN-top rond het opvolgen van de successen en uitdagingen bij het uitvoeren van de Agenda 2030 rond Duurzame Ontwikkeling en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). In de aanloop naar de top interviewde UNRIC de twee Belgische VN-jongerenvertegenwoordigers voor duurzame ontwikkeling, Anne-Sophie Dubrux en Herlinde Baeyens.

Op het HLPF zullen jullie deel uitmaken van de Belgische delegatie en de Belgische jongeren vertegenwoordigen. Wat is precies het doel van deze top?

Baeyens: De Agenda 2030 is het resultaat van lange onderhandelingen. Alle landen hebben nu een akkoord bereikt rond de 17 SDG’s, maar dit is niet bindend. Daarom is het belangrijk om over een platform te beschikken dat de implementatie van de Doelstellingen opvolgt. Het moedigt landen aan om hun inspannngen op te krikken en hierover te rapporteren.

Dubrux: Het eerste deel van het HLPF is een thematische evaluatie en geen politieke onderhandeling. Experten zullen samenkomen om te overleggen over de reeds geboekte vooruitgang en om na te gaan waar de voornaamste zwaktes liggen. Het thema van dit jaar is “het uitroeien van armoede en het bevorderen van welvaart in een veranderende wereld”, waarbij de focus ligt op SDG’s 1, 2, 3, 5, 9 en 14. Vervolgens komen tijdens het tweede deel leiders van over de hele wereld samen om hun voortgangsverslag, ‘The Voluntary National Review’ (VNR) genaamd, voor te stellen. Dit jaar zullen 44 landen aan de wereld komen vertellen wat ze doen om de Agenda 2030 uit te voeren en de wereld zal hierop opmerkingen kunnen geven.

Dit jaar zal België voor de eerste keer een VNR voorstellen. Wat kunnen we verwachten en op welke domeinen zullen we onze inspanningen moeten verhogen?

Baeyens: België heeft beslist om haar VNR slechts twee jaar na het aannemen van de Agenda voor te stellen. Dit juichen we zeker toe. Het is goed om te weten waar we staan, zodat we de werkpunten kunnen aanpakken. We moeten er ons echter ook van bewust zijn dat de VNR een momentopname is, die dient om visibiliteit rond het thema te creëren. Wat echt telt, is dat we de vergaarde kennis moeten gebruiken om de Agenda beter uit te voeren na het HLPF. België heeft namelijk nog veel werk voor de boeg. Onze grootste bezorgdheid is dat niet genoeg mensen op de hoogte zijn van de uitdagingen die ons te wachten staan en van de complexiteit ervan. We hebben echt nood aan radicale politieke beslissingen om de SDG’s te halen tegen 2030. België doet het bijvoorbeeld niet goed op vlak van energie en klimaatverandering.

Dubrux: Ik ga volledig akkoord! Ook met betrekking tot levenslang leren zullen we onze inspanningen moeten verhogen. Een survey van UNICEF heeft uitgewezen dat België het goed doet op vlak van basisonderwijs, maar we zullen vooruitgang moeten boeken om kwaliteitsonderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, zonder iemand achter te laten. Ik zou een onderwijssysteem willen zien dat burgers voorbereid op een duurzame wereld. Daarnaast moeten we dringend het functioneren van onze economie herzien. Tijdens de eerste fase van het productieproces denken we te weinig na over wat we met ons afval zullen doen. We hebben nood aan een circulaire economie, niet enkel in België, maar ook elders in de wereld.

Wat zal jullie rol zijn op het HLPF?

Baeyens: We maken officieel deel uit van de Belgische delegatie en zullen een evenement organiseren rond jongerenparticipatie. Daarnaast zullen we trachten om met zoveel mogelijk landen te spreken over hoe zij jongeren betrekken en zullen we trachten nauw samen te werken met de overige VN-jongerenvertegenwoordigers.

Dubrux: We zullen ook kunnen spreken als lid van de ‘Major Group for Children and Youth’ van de VN (MGCY). Dit is een groep met jongerenvertegenwoordigers van over de hele wereld die tijdens verschillende sessies van het HLPF de kans zullen krijgen om hun inzichten te delen. We zullen een evenwicht moeten vinden tussen onze activiteiten binnen de MGCY enerzijds en met de Belgische delegatie anderzijds.

Op welk resultaat hopen jullie na afloop van de top?

Dubrux: Ons hoofddoel is het creëren van visibiliteit en bewustwording in België. Als mensen de Agenda niet kennen, dan zullen ze ook niet pleiten voor verandering en hun regeringen niet ter verantwoording roepen. We zouden bij de volgende VNR een meer participatieve en inclusieve benadering willen zien. We willen jonge mensen aanzetten om de VNR en de Agenda 2030 te gebruiken als middelen om regeringen aan hun beloftes te houden.

Baeyens: Maar het is moeilijk om journalisten te bereiken. Ze vinden duurzame ontwikkeling vaak niet “sexy” genoeg. We trachten daarom onze regeringen te overtuigen om de nationale mediakanalen een luidere SDG-stem te geven. Ze kunnen via deze kanalen hun boodschap verspreiden. Het komt er met andere woorden op neer om te betalen voor campagnes rond duurzame ontwikkeling in plaats van rond melk.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.