zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Vrouwenrechten wereldwijd op een kruispunt

Foto: © UN Women, vrouwenrechten

04.07.2017 -  Vrouwenrechten kennen in verschillende delen van de wereld een verontrustende terugslag, en het is van uiterst belang om te blijven ijveren voor gendergelijkheid als standaardprincipe, waarschuwt een groep van onafhankelijke VN-experten*.

“De wereld staat op een kruispunt, waarbij in sommige kringen het concept gendergelijkheid in toenemende mate betwist wordt”, benadrukken de experten in een gezamenlijke mededeling.

“De internationale gemeenschap moet verdergaan in het ijveren voor gendergelijkheid als standaard om de verontrustende tendenzen, die de principes van de mensenrechten ondermijnen en de gemaakte vorderingen inzake vrouwenrechten in gevaar brengen, tegen te gaan.”

De experten herhalen hun steun voor de afschaffing van alle wetten die vrouwen en meisjes discrimineren op basis van traditionele, culturele of religieuze gronden, en hun acties en gedrag exclusief of disproportioneel strafbaar maken.

“We moeten meer dan ooit het fundamentele principe beschermen dat alle rechten universeel, ondeelbaar, onafhankelijk en samenhangend zijn”, stellen de experten. “Ondanks dit principe van onbreekbaarheid, zoals verdedigd in de Verklaring van Wenen van 1993 omtrent mensenrechten, zien we dat pogingen ondernomen worden door fundamentalistische groeperingen om de beginselen waarop het mensenrechtensysteem gebaseerd is, te ondermijnen. Sommige van deze pogingen zijn gebaseerd op een verkeerd gebruik van cultuur, met inbegrip van religie en tradities, of op eisen gerelateerd aan de staatssoevereiniteit.

Bovendien wijzen de experten op de zorgwekkende trend waarbij sommige staten initiatieven nemen die de mensenrechten verzwakken onder het mom van de bescherming van de eigen bevolking.

Discriminerende praktijken vinden bijvoorbeeld vaak plaats binnen families waar vrouwen en meisjes slechts bepaalde rollen kunnen opnemen, waar ze schadelijke praktijken en patriarchale onderdrukking ervaren en waar ze andere mensenrechtenschendingen, zoals huiselijk geweld en seksueel misbruik, ondergaan.

“In de huidige context, waarbij vrouwenrechten in alle regio’s van de wereld teruggedrongen worden, moeten we doorgaan met het veroordelen van elke retoriek die gericht is tegen vrouwenrechten en van acties die de verwezenlijking van mensenrechtenstandaarden in de weg staan, in het bijzonder met betrekking tot gendergelijkheid. Zonder gelijke rechten binnen het gezin zal gendergelijkheid nooit bereikt worden”, concluderen de experten.

*De experten: VN-Werkgroep inzake discriminatie ten aanzien van vrouwen in wet en praktijk:  Speciaal rapporteur in het domein van culturele rechten Karima Bennoune; Speciaal rapporteur inzake vrijheid van religie en geloof Ahmed Shaheed; Onafhankelijk expert inzake seksuele oriëntatie en genderidentiteit Vitit Muntarbhorn; en Speciaal rapporteur inzake geweld ten aanzien van vrouwen, oorzaken en gevolgen Dubravka Šimonović.

Bent u bezorgd over de wereld waarin wij leven? Kom dan vandaag nog op voor iemand zijn rechten en bezoek de webpagina ! #Standup4humanrights

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.