zaterdag, 17 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Migratie – onze oudste strategie om armoede te bestrijden

Bezoek van William Lacy Swing aan UNRIC en de EU in Brussel

10.03.2017 – Samenwerking, partnerschap en compromissen voor een gemeenschappelijk goed zijn nodig om de uitdagingen aangaande migratie in Europa aan te pakken, stelt de Directeur-Generaal van IOM William Lacy Swing. Na de bijeenkomst van september 2016 over migranten en vluchtelingen is een proces in gang gezet dat zou moeten leiden tot de invoering van een Global Compact inzake veilige, overzichtelijke en reguliere migratie.

“De bijeenkomst was inderdaad een omslagpunt in de globale discussie”, zegt de Directeur-Generaal van IOM William Lacy Swing in een interview met UNRIC. “Het is de eerste keer dat staatshoofden samenkwamen om het migratieprobleem bespreken. Er waren geen internationale akkoorden die assistentie of wettelijke bescherming boden aan mensen op de vlucht, en dat is waarom we met het Global Compact op de proppen gekomen zijn, om te zien of we samen enkele gezamenlijke principes en methoden kunnen afspreken die ons in staat stellen om een groter gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid te ervaren voor migranten.”

De intergouvernementele onderhandelingen starten op een moment dat delen van de Europese Unie gevangen lijken te zitten in een spinnenweb van populisme en retoriek waarbij striktere grenscontroles en minder gecentraliseerde macht voor Brussel geëist worden. Tegelijkertijd wordt tegengewicht geboden om de bouwstenen van cohesie, met name vrij verkeer van goederen en personen, bij elkaar te houden. “Het is niet de meest gunstige sfeer”, zegt Swing. “We hebben populistische bewegingen en grote nakende verkiezingen in verschillende Europese landen, en migratie zal een belangrijk thema blijven. Je kan de retoriek bekijken als een bedreiging voor het Compact, maar je kan het tevens bekijken als een opportuniteit! Het is een opportuniteit om diegenen die de populistische richting uitgaan, te informeren dat er een manier is waarop het thema migratie op een humane en waardige manier behandeld kan worden. Wanneer we tot een historisch correcte narratief komen, wordt het in principe duidelijk dat migratie altijd een positieve kracht was binnen samenlevingen.”

Het geldbedrag dat migranten via geldafdrachten terugsturen naar hun thuisland blijft groter dan de Officiële Ontwikkelingsbijstand, stelt de Wereldbank. Geldafdrachten naar ontwikkelingslanden zouden moeten stijgen met ongeveer 4 procent per jaar in 2016-2017. Niettemin bereikt de positieve kant van migratie zelden het nieuws en blijft het onderbericht.

“Er is momenteel veel verwarring in het publieke debat rond migratie. Het klopt dat meer mensen migreren dan voordien, maar percentagegewijs beperkt dit zich tot 3 à 3,3% van de globale populatie. En de meeste onder hen migreren op een reguliere manier”, geeft Swing aan. “Indien je een opiniepeiling zou houden in bijna elk land, zullen mensen aangeven dat er zich meer buitenlanders in hun land bevinden dan in werkelijkheid. Dit komt door de angstfactor”.

De lente en de bijgevolg stijgende temperaturen betekenen gewoonlijk een stijging in het verkeer over de Middellandse Zee. Tot dusver hebben in 2017 521 migranten het leven gelaten in een poging Europa te bereiken. “Wanneer je de vraag stelt of de belangrijkste drijfveren zijn verdwenen, dan is het antwoord nee”, zegt Swing. “Deze lente kan je gelijkaardige aantallen verwachten als degenen die we reeds gezien hebben. Maar de aantallen zullen vrij stabiel blijven. Er zal geen sprake zijn van een invasie, het zal niet dramatisch worden – het gaat om perfect beheersbare aantallen, indien we het juiste beleid voeren en meer wettelijke mogelijkheden openen. Zolang je migratie beschouwd als een probleem, als iets dat opgelost moet worden, geraak je nergens. Je moet migratie bekijken als een humanitaire realiteit die zo oud is als de mensheid. Het is onze oudste strategie om armoede te bestrijden. Als burgers moeten we een manier vinden om hiermee om te gaan.

UNRIC gerelateerde linken:

UNRIC Bibliotheeksachtergrond over migratie 
Artikel: Geldafdrachten – een Hoge Kost leeflijn voor ontwikkelingslanden

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.