zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Waar zijn alle wilde dieren naartoe?

Poster voor de VN Werelddag van de Wilde Dieren 2017

Wist je dat het aantal Afrikaanse olifanten in Tanzania met 60% is gedaald sinds 2009? En dat chimpansees ondertussen uitgestorven zijn in Gambia, Burkina Faso, Benin en Togo?

Elk jaar vindt op 3 maart de Werelddag van de Wilde Dieren plaats. Het thema van dit jaar luidt “Luister naar de Jonge Stemmen”.

Aangezien bijna een kwart van de wereldbevolking tussen 10 en 24 jaar oud is, moeten we krachtige inspanningen leveren om onze toekomstige beleidsmakers en wereldleiders aan te sporen om zowel op lokaal als op mondiaal niveau actie te voeren ter bescherming van bedreigde diersoorten.

De gestegen vraag naar producten van wilde dieren heeft de illegale handel tijdens de laatste jaren doen escaleren tot een mondiale crisis. Verschillende iconische diersoorten staan op het punt om uit te sterven.

Poster "Luister naar de Jonge Stemmen"

Naast de gevaren voor het behoud van wilde dieren, beperkt de illegale handel ook de mogelijkheden tot ontwikkeling voor verschillende landen, die hoge inkomsten mislopen door het verdwijnen van deze rijke troeven. Ondertussen stromen miljarden dollars rechtstreeks naar internationaal georganiseerde kartels. Volgens een rapport van het VN-Milieuprogramma (UNEP) en Interpol bedraagt de illegale handel in wilde dieren jaarlijks $23 miljard, oftewel 26% meer dan de vorige schatting. Hiermee is het samen met drugs-, wapen- en mensenhandel één van de grootste illegale activiteiten ter wereld.

Illegale handel in wilde dieren heeft ook desastreuze milieu- en socio-economische gevolgen omwille van de afbraak van ecosystemen en het creëren van grote hindernissen voor lokale gemeenschappen om hun natuurlijke hulpbronnen in stand te houden en te beheren. Dit leidt tot enorme inkomstenverliezen en bedreigt de nationale veiligheid.

Toch - hoe somber deze situatie ook lijkt – kunnen we doeltreffende maatregelen nemen voor het behoud van diersoorten wereldwijd. In 2015 hebben de twee grootste ivoormarkten ter wereld, de VS en China, bijvoorbeeld aangekondigd dat ze hun internationale en binnenlandse handel in olifantenivoor zullen stopzetten. En Nepal is erin geslaagd om het stropen van neushoorns in drie van de afgelopen vijf jaar tot nul te herleiden, waardoor de populatie van dit impressionant dier met 21% kon groeien.

Een daadkrachtig optreden tegen de illegale handel in wilde dieren zal ook alle andere onderdelen van de “Agenda 2030” voor duurzame ontwikkeling ten goede komen.

Jonge mensen hebben hierin een beslissende rol te spelen. Het is tijd voor ons allen om naar hun stemmen te luisteren.

Om bewustzijn te kweken rond de illegale handel in wilde dieren heeft het VN-Milieuprogramma (UNEP), in samenwerking met het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP), het Bureau van de VN voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) en de Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten (CITES), een ongeziene campagne gelanceerd, genaamd “Wild for Life”, om het publiek te mobiliseren en in actie te doen treden en deze illegale handel te stoppen.


Extra links:

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.