zondag, 16 december 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Europees cultureel erfgoed op weg naar rampenbestendigheid

Deze week zette de internationale gemeenschap een belangrijke stap richting rampenbestendigheid en risiscopreventie in Turijn, Italië. De Europese Commissie financiert het project Rescult (“Vergroot de Bestendigheid van Cultureel Erfgoed”), dat zich richt op het beschermen van sites van cultureel erfgoed – van historisch, cultureel en religieus belang – tegen het risico op natuurrampen.

The San Benedetto Basilic in Norcia after the earthquake that hit central Italy last year

Het is geen toeval dat dit evenement plaatsvond in een Italiaanse stad, aangezien de centrale regio’s van het land afgelopen augustus door een zware aardbeving getroffen werden en door een serie lichte en zware naschokken, die veel angst en leed bij de getroffen bevolking veroorzaakten. De totale schade van deze aardbevingen in 2016 wordt geraamd op 23.53 miljard euro, waarvan voor 541 miljoen euro schade berokkend werd aan cultureel erfgoed. De vernieling van een groot deel van de historische stad van Amatrice, gekend voor haar “Cento Chiese” (“100 kerken”) gevuld met kunst – en van de Basilica San Benedetto in Norcia was emblematisch voor de omvang van de schade die het cultureel erfgoed opliep.

Het ResCult project is een krachtig middel dat speciaal is ontworpen voor ministeries van erfgoed, lokale overheden, departementen voor civiele bescherming, EU overheden, private investeerders en gemeenschappen, dat steun biedt voor gevoelige risico-gerelateerde beslissingen bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor de reductie van de impact van rampen. Het project helpt de juiste acties te identificeren die de bestendigheid tegen rampen kan verhogen en een volledig beeld te krijgen van de risico’s waar culturele sites mee geconfronteerd worden. Belangrijk is ook dat haar beginselen conform zijn met de principes van het Klimaatakkoord van Parijs, de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, waarschijnlijk de 3 belangrijkste intergouvernementele akkoorden om klimaatverandering te bestrijden en duurzaamheid na te streven.

Civil protection’s safety checks in earthquake-struck church in Castelluccio di Norcia, central Italy

Afgelopen  oktober  drukte Giuseppe Rinaldi, hoofd van de Rieti provincie, tijdens de  ondertekeningsplechtigheid van het 2016 -2020 Actieplan tussen het United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) en het Comité van de Regio’s al zijn hoop uit dat  het ResCult project een antwoord zal bieden op het gebrek aan coördinatie op Europees niveau.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.