vrijdag, 14 december 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Bijeenkomst in Valletta legt nadruk op samenwerking in plaats van confrontatie

Migranten gered door de Italiaanse zeemacht in de Middellandse Zee. Foto: UNHCR/A. D’Amato

8 februari 2017 – De Verenigde Naties, de Europese Unie en het Maltese voorzitterschap hebben migratie aangeduid als hun topprioriteit. De nood aan oplossingen, samenwerking, partnerschap en dialoog, om de uitdagingen die met migratie gepaard gaan aan te pakken, werd nog maar eens benadrukt tijdens de Bijeenkomst van Hoge Ambtenaren die vandaag startte in Valletta, Malta.

“Onze aanwezigheid hier is een politiek statement. We herbevestigen dat migratie enkel via samenwerking en partnerschappen efficiënt kan worden aangepakt”, zei de Hoge Vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de EU Federica Mogherini in haar openingsspeech. “Overal ter wereld zijn er krachten die strijden voor een volledig nieuwe aanpak. Een aanpak die berust op confrontatie in plaats van op samenwerking, op het bouwen van muren in plaats van op het bouwen van partnerschappen, op afsluiting in plaats van op dialoog.”

Openingsspeech Mogherini – screenshot.

De Migratietop in Valletta van 2015 bracht Europese en Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders samen in een poging om hun samenwerking te versterken en om zowel de uitdagingen als de mogelijkheden van migratie te bespreken. De leiders die op de top aanwezig waren namen een politieke verklaring aan alsook de vijf pijlers van het zogenoemde Gezamenlijk Actieplan van Valletta, met als doel om de grondoorzaken van illegale migratie en gedwongen verplaatsing aan te pakken, samenwerking op vlak van legale migratie en mobiliteit te versterken, de bescherming van migranten en asielzoekers te verbeteren, illegale migratie en mensensmokkel en -handel te bestrijden en te voorkomen, én om beter te gaan samenwerken op vlak van terugkeer, terugname en herintegratie.

“We waarderen de evenwichtige aanpak die deze vijf pijlers representeren en die erop gericht zijn om de diepere oorzaken van migratie en ontheemding aan te pakken”, zei Barbara Pesce-Monteiro, de vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN in Brussel, tijdens haar verklaring namens de Verenigde Naties.

“We merken echter wel op dat we na een jaar de vijf pijlers en de onderliggende principes van het Actieplan nog niet volledig terugzien in de implementatiemechanismen”, zei ze. “Deze mechanismen waren geneigd een meer gefragmenteerde benadering te volgen – in termen van geografisch bereik, thematische focus en de implementerende actoren. Dit, samen met het voorwaardelijk maken van hulplevering en de trend richting een op veiligheid gerichte benadering, baart ons veel zorgen. Dit zou de pogingen om de onderliggende drijfveren van onregelmatige migratie en gedwongen ontheemding effectief aan te pakken serieus ondermijnen, en zou mogelijk de condities die mensen dwingen om op zulke hachelijke wijze te migreren nog verergeren.”

Migranten zijn aanwezig in alle landen ter wereld en deze uitdaging is niet enkel Europees. Sub-Sahara-Afrika vangt meer dan 26% van ’s werelds vluchtelingenpopulatie op, en meer dan 20 miljoen migranten worden opgenomen en gesteund binnen het Afrikaanse continent.

“Migratie is een globale menselijke realiteit die we samen moeten beheren”, benadrukte Pesce-Monteiro. “In de belangrijke overeenkomst over de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling in september 2015, hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties – waaronder alle staten die hier vandaag aanwezig zijn – ‘de positieve bijdrage van migranten aan inclusieve groei en duurzame ontwikkeling’ erkend. Het is in die zin dat alle VN lidstaten zich hebben geëngageerd om de ‘Together’ campagne te implementeren om de negatieve narratieven en de publieke percepties te counteren.”

Tot zo ver heeft de Internationale Migratie Organisatie , IOM, zo’n 11,010 aankomsten via de zee tot Europa geregistreerd in 2017. Volgens hun data hebben 255 migranten het leven gelaten in de Middellandse Zee in 2017. 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.