maandag, 22 oktober 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Nog steeds te weinig jongeren in de politiek

9.12.2016 - Hoewel de helft van de wereldbevolking jonger dan 30 jaar is, behoren slechts 2% van alle parlementariërs wereldwijd tot deze leeftijdscategorie . Ondanks inspanningen om jongeren aan te sporen zich verkiesbaar te stellen, zijn jongeren nog steeds ondervertegenwoordigd op alle politieke niveaus. De campagne Not Too Young To Run probeert deze trend om te keren door de minimumleeftijd om zich verkiesbaar te stellen, te verlagen tot de kiesgerechtigde leeftijd.  

Anne Lambelin Nottooyoungtorun

Anne Lambelin is een Waals Parlementslid voor de PS. Foto: Anne Lambelin

Volgens Johanna Nyman, voorzitster van het Europees Jeugdforum, zijn er nog steeds veel obstakels voor jongeren in de politiek. “Een van de belangrijkste problemen is natuurlijk de leeftijdslimiet. Er bestaat echter ook veel leeftijdsdiscriminatie voor jongeren die zich verkiesbaar stellen, vooral wat betreft fondsenwerving voor campagnes en zichtbaarheid.” In Europa geven een aantal landen het goede voorbeeld. “De Scandinavische landen tellen enorm veel personen onder de 35 jaar die actief zijn in de politiek, maar ook hier zien we een groot verschil tussen het aantal jongeren dat zich kandidaat stelt voor de verkiezingen en het aantal dat daadwerkelijk verkozen wordt.” Enkel in Finland, Noorwegen en Zweden zijn er  meer dan 10% parlementsleden onder de 30 jaar.

Met een minimumleeftijd van 18 jaar om zich verkiesbaar te stellen, behoort België bij een van de beste leerlingen van de klas. Maar eens een jong parlementslid verkozen is, heeft hij nog veel obstakels te overbruggen. Francesco Vanderjeugd, een jonge burgemeester en Vlaams parlementslid van 28 jaar, bevestigt dat jongeren nog met heel wat vooroordelen te kampen krijgen, zoals dat ze de ervaring of de bekwaamheid missen om over belangrijke zaken te beslissen. “Je moet werkelijk je plaats verdienen door een unieke bijdrage te leveren aan het debat en door zaken te realiseren.” Zijn boodschap voor jonge mensen is dat je nooit te jong bent om je politieke carrière te beginnen. De jeugdafdelingen van politieke partijen en het politieke leven aan de universiteit zijn ook een doeltreffende springplank naar de politiek.

Not too young to run Flemishmayor

Francesco Vanderjeugd (28) leidt de gemeenteraden in Staden steeds in goede banen. Foto: Francesco Vanderjeugd

Voor het Europees Jeugdforum is het hoofddoel van deze campagne het promoten van de ontwikkeling van de democratie alsook het verzekeren van een goede vertegenwoordiging van jongeren. De voorzitster benadrukt ook dat, hoeweel jongeren een uniek perspectief aan het debat leveren, “de vele politieke beslissingen die in Europa genomen worden discriminerend zijn voor onze generatie.”. Anne Lambelin (29), Waals parlementslid en gezicht van de campagne, deelt dit standpunt. “Jongeren zijn idealistischer en zetten vaker door omhun ideeën te verwezenlijken. Vaak zijn ze ook enthousiaster en kunnen ze zo de stem van de meerderheid laten gelden.”

UNyouthenvoy not too young to run

Geïnspireerd door het Nigeriaanse voorbeeld #NotTooYoungtoRun, lanceerde het Bureau van de VN-gezant voor de Jeugd deze campagne in samenwerking met verschillende jeugd – en ontwikkelingsorganisaties. Het verbaast niet dat de gemiddelde leeftijd van staatshoofden 62 jaar bedraagt, wanneer 73% van alle landen jongeren niet toelaten tot het parlement. Deze statistieken bewijzen dat het belangrijk is dat jongeren actief deelnemen aan de electorale politiek zodat ze de democratische toekomst van jongere generaties verzekeren.

Voor meer informatie

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.