zaterdag, 20 oktober 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Heeft het bekken van het Tsjaadmeer een nieuwe hongersnood nodig voor we de problemen aanpakken?

30.11.2016 - De landen in de regio van het Tsjaadmeer kampen met een humanitaire noodsituatie. Volgens Toby Lanzer, de VN-coördinator voor de Sahel, leven meer dan 11 miljoen mensen er in precaire leefomstandigheden, en hebben ze dringend nood aan humanitaire hulp.

TobyLanzer-Sahel-28JUNE16-625-415.jpg

“De problemen die momenteel het bekken van het Tsjaadmeer treffen verdienen meer aandacht. Zeven miljoen mensen leven in voedselonzekerheid. Deze mensen dreigen om te komen in deze immense hongersnood” vertelde Toby Lanzer afgelopen dinsdag tijdens een persconferentie in Brussel. Hun levens zijn vaak verwoest door armoede en klimaatverandering. Zo is in de afgelopen dertig jaar het grootste deel van het Tsjaadmeer opgedroogd. Het meer vormde een belangrijke bron van inkomsten in de regio. Een ander nijpend probleem is het geweld en de instabiliteit veroorzaakt door Boko Haram. De bestrijding van het geweld blijft moeilijk, en heeft verstrekkende gevolgen voor de handel en economie in het bekken van het Tsjaadmeer.

De afgelopen maanden was er opnieuw een opflakkering van het geweld. De gevolgen zijn niet te onderschatten: essentiële infrastructuur zoals gezondheidscentra, scholen, wegen, bruggen en waterleidingen raakten beschadigd of verwoest. Basisvoorzieningen zijn vaak niet meer voorhanden. Hulp om de regio opnieuw te stabiliseren is dringend nodig. Zo leverden de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en ECHO, de afdeling Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp van de Europese Commissie al belangrijke bijdragen.

tobylanzer.jpg

Humanitarian Coordinator Toby Lanzer at food distribution site in Yida refugee camp (South Sudan). Photo: UNOCHA

Volgens Lanzer is dit echter nog lang niet voldoende: “Jammer genoeg blijven veel lidstaten in de Europese Unie achter. Ze zien niet in hoe ernstig de situatie is, en dat het status quo, niets doen, betekent dat we in de toekomst nog meer inspanningen zullen moeten leveren om de problemen in de regio op te lossen.”

België speelt een voortrekkersrol in de Benelux, vertelt Toby Lanzer. “De federale regering droeg al 9 miljoen euro bij. Het land zal ook in de toekomst een proactieve rol moeten blijven spelen”. Nederland en Luxemburg doen het op dat vlak minder goed. Een grotere bijdrage van hen en andere lidstaten in de Europese Unie is nodig om de problemen gezamenlijk op te lossen.

07-27-2016BokoHaram.jpg

More than 100 people had to flee from one of the small islands in Lake Chad after Boko Haram attacked their village in Chad.  Photo: OCHA/Ivo Brandau

Volgens de Verenigde Naties zijn in het bekken van het Tsjaadmeer zo’n 485 000 kinderen ondervoed. Tenzij we nu actie ondernemen, zullen er nog elke dag 200 kinderen sterven. Voedselonzekerheid aan de Nigeriaanse kant van het meer is verdubbeld sinds maart 2016. Door bij te dragen, dienen Europese landen ook hun eigenbelang: een instabiele situatie in de Sahel zal onvermijdelijk leiden tot meer migranten die de oversteek van de Middellandse Zee zullen wagen. Een groot deel van de migranten die via de kusten van Libië proberen Italië te bereiken, komt overigens uit deze regio. Toby Lanzer is duidelijk: “we moeten het probleem hier en nu aanpakken”.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.