maandag, 11 november 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Ozark Henry komt op voor de slachtoffers van mensenhandel

Interview met UNODC Goodwill ambassadeur Ozark Henry ter gelegenheid van de Werelddag tegen Mensenhandel

30.07.2016 - Vandaag is het Werelddag tegen Mensenhandel, die dit jaar in het teken staat van het thema ‘kwetsbaarheden voor mensenhandel’. We spraken met de Belgische zanger Ozark Henry, UNODC Goodwill Ambassadeur, over het prangende probleem van mensenhandel wereldwijd.

ozark henry

Goodwill ambassadeur Ozark Henry. Foto: UNODC

Dit jaar richt de Werelddag tegen Mensenhandel zich op ‘kwetsbaarheden voor mensenhandel’. Wat houdt dat precies in?

Wat centraal staat bij mensenhandel is het uitbuiten van de kwetsbaarheid van mensen. Deze derde Werelddag tegen Mensenhandel focust precies daarop alsook op de nood om te voorkomen dat mensen slachtoffers worden door het inzamelen en verspreiden van informatie  over de gebruikte praktijken van mensenhandelaars. Tegelijkertijd is het belangrijk om de slachtoffers te identificeren, hun vertrouwen te herstellen, hen te emanciperen en hun rechten te herstellen.

In de hedendaagse globale context van gemengde migratiestromen en de grootschalige verplaatsing van vluchtelingen en migranten bestaan er meerdere en overlappende kwetsbaarheden.

Mannen, vrouwen en kinderen; migranten, asielzoekers en staatloze personen; personen met een beperking, straatkinderen of kinderen in instellingen; mensen op de vlucht en degenen die achterwege blijven - geen enkele regio of geen enkel land blijft gespaard van mensenhandel, hetzij voor seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of andere vormen van gedwongen onderwerping

Mensenhandelaars misleiden en beheersen hun slachtoffers, door middel van nieuwe en oude praktijken, maar de onderliggende uitdaging blijft voor ons dezelfde: we moeten onze inspanningen verdubbelen om slachtoffers te identificeren en te beschermen en om de criminele netwerken die deze misdaden begaan te onwtrichten.

Kan u als UNODC Goodwill ambassadeur uitleggen hoe het werk van UNODC, en meer bepaald de Blue Heart Campagne, de kwetsbaarheden voor mensenhandel aanpakt?

De Blue Heart Campagne vertegenwoordigt het verdriet van zij die getroffen worden door mensenhandel en herinnert ons tegelijkertijd aan de barbaarsheid van de mensenhandelaars zelf. Het gebruik van een symbool in de blauwe VN-kleur getuigt ook van het engagement van de Verenigde Naties om deze misdaden tegen de menselijkheid aan te pakken.

Het doel van de campagne is om bewustzijn te creëren over mensenhandel en solidariteit te tonen met de slachtoffers van deze criminele praktijken. Ook wil men mensen aansporen om zich te engageren in de strijd tegen mensenhandel, om op die manier op alle niveaus actie te ondernemen en te vechten tegen deze criminele daden.

We willen een internationaal visueel symbool creëren, om op die manier de derde meest lucratieve criminele activiteit ter wereld meer in de aandacht te brengen. Door een “Blue Heart” op te spelden creëer je bewustzijn en maak je deel uit van een beweging die deze misdaad wil bestrijden.

Verschillende landen, overal ter wereld, ondersteunen deze campagne om betrokkenheid aan te moedigen en actie te ondernemen om de mensenhandel een halt toe te roepen. Op die manier wordt deze vorm van criminele activiteit ook meer in de kijker gezet, zodat ze voorkomen kan worden.

De campagne creëert ook bewustwording over het VN Fonds voor Slachtoffers van Mensenhandel. Het fonds voorziet een mogelijkheid voor zowel overheden, de private sector, internationale organisaties, ngo’s en individuele personen om de mensen die door mensenhandel getroffen worden te steunen.

Door de giften die aan het fonds geschonken worden kan het fonds meerjarige schenkingen doen van meer dan 20.000 dollar per jaar aan ngo’s die slachtoffers steunen.

Sinds de lancering heeft het fonds al ongeveer 2.000 mensen per jaar bijgestaan, en tienduizenden hebben indirect geholpen door bewustwordingscampagnes en hulpverleningsinitiatieven.

Wat kunnen mensen doen om hun steentje bij te dragen aan de preventie van mensenhandel, en om solidariteit te tonen met de slachtoffers die het meest getroffen worden door deze criminele praktijken?

Je zou ervan versteld staan wat een verschil een individueel persoon kan betekenen in de strijd tegen mensenhandel. Maar we kunnen allemaal ons steentje bijdragen:

  • In de eerste plaats kunnen we zelf meer aandacht geven aan deze criminele praktijken en anderen op die manier meer bewust maken.
  • Ook roep ik iedereen op om de Blue Heart Campagne te steunen. De campagne kan je vinden op Facebook en Twitter. Geef ons een vind-ik-leuk en volg ons voor updates en nieuws over mensenhandel. Ook wil ik mensen aanmoedigen om hun persoonlijke netwerken en contacten hierover aan te spreken.
  • We kunnen verantwoord handelen: ons consumentengedrag en onze acties zijn ethische keuzes. Je kan de keuze maken om geen producten of diensten te kopen die direct of indirect gelinkt worden aan seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of andere vormen van gedwongen onderwerping.
  • We kunnen overheden, bedrijven en individuele personen aanmoedigen om het VN Fonds voor Slachtoffers van Mensenhandel te steunen.
  • Wanneer je iets ziet dat te maken kan hebben met mensenhandel, kan je ook contact opnemen met je lokale anti-mensenhandel hulplijn. Neem het recht vooral niet in eigen handen: laat het over aan zij die ervoor getraind zijn en bel de hulplijn of de politie.

Meer informatie kan je vinden op:

-          Ozark Henry

-          Trust Fund succesverhalen

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px