donderdag, 18 juli 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Universele Dag van het kind

children's Day 2015

20.11.2015 - De Universele dag van het kind wordt wereldwijd gevierd op 20 november. Dit is een symbolische datum want op 20 november 1959 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van het Kind aan en op 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd. In de voorbije 25 jaar is er al veel vooruitgang geboekt, maar we hebben nog een lange weg te gaan.

Recente onderzoeken tonen aan dat de situatie van kinderen overal ter wereld de voorbije jaren sterk verbeterd is. Zo gaan steeds meer kinderen naar school en daalde het aantal kindersterftes. Toch hebben veel kinderen nog steeds geen toegang tot onderwijs en zijn ze vaak het slachtoffer van verschillende vormen van fysieke en psychologische mishandeling. Ze vormen dan ook een zeer kwetsbare groep: miljoenen kinderen zijn ondervoed en elk jaar sterven nog veel kinderen aan oorzaken die makkelijk te vermijden zijn. Bovendien wordt hen vaak de toegang ontzegd tot onderwijs, gezondheidszorg of tot het rechtssysteem. Daarnaast worden kinderen nog vaak ingezet als arbeidskrachten en blijven gewapende conflicten een grote impact hebben op de levens van miljoenen kinderen.

Ook de vluchtelingencrisis in Europa vormt een bedreiging voor het welzijn van kinderen. Volgens Eurostat, registreerde de EU in 2014 meer dan 23.000 aanvragen van niet-begeleide minderjarigen. UNICEF bevestigde dan weer dat alleen al in Afghanistan, Somalië, Syrië, Zuid-Soedan en Soedan tenminste 4.5 miljoen kinderen verdreven zijn door conflicten. Sinds het begin van 2015 hebben al meer dan een half miljoen mensen de Middellandse Zee doorkruist om Europa te bereiken. Maar liefst één vijfde van die groep bestaat uit kinderen.

Het Kinderrechtenverdrag heeft sinds 1989 al bijgedragen aan de creatie van speciale instellingen en maatregelen om kinderrechten te bevorderen en staten zetten zich nu ook actief in om die rechten te beschermen. Kinderen helpen en er voor zorgen dat aan hun rechten beantwoord wordt, is een investering in de toekomst van de mensheid.

Alle kinderen hebben één ding gemeen: hun rechten. Elk kind heeft het recht om te overleven en te bloeien, om onderwijs te volgen, om vrij te zijn van geweld en misbruik, om deel te nemen en om gehoord te worden.” Secretaris-Generaal, Ban Ki-moon.

Voor meer informatie over kinderrechten kun je terecht op www.unicef.org

Photo credit: UN Photo/Marco Dormino

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px