donderdag, 18 juli 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Werelddag van de filosofie

philosophy day

19.11.2015 - Sinds 2002 viert de VN elke derde donderdag van november de Werelddag van de filosofie. Letterlijk vertaald betekent filosofie ‘liefde voor wijsheid’. Eén mogelijke omschrijving van filosofie is: kritisch en beargumenteerd nadenken over de wereld en onze plaats daarin. Volgens sommige filosofen begint filosofie zelfs pas als we ons vragen gaan stellen over wat we vanzelfsprekend en onproblematisch vinden. Maar waarom hebben we nu een werelddag van de filosofie?

Eeuwenlang heeft filosofie geleid tot het ontstaan van nieuwe concepten, ideeën en analyses. Op die manier legde filosofie de basis voor kritisch, onafhankelijk en creatief denken. Filosofie leert ons immers om na te denken over het nadenken zelf, om continu schijnbaar vaststaande feiten in vraag te stellen, hypotheses te testen en om tot conclusies te komen. Volgens UNESCO biedt filosofie de conceptuele basis voor de normen en waarden waar wereldvrede van afhankelijk is: democratie, mensenrechten, rechtvaardigheid en gelijkheid.

Op deze dag wil UNESCO alle mensen overal ter wereld aanzetten om hun filosofische achtergrond met elkaar te delen en open te staan voor nieuwe ideeën. Daarnaast wil UNESCO intellectuelen en civiele actoren uitnodigen om openlijk in debat te treden over de belangrijkste uitdagingen van vandaag, om na te denken over de staat van de wereld en om zich af te vragen of de huidige samenleving beantwoordt aan onze idealen van rechtvaardigheid en gelijkheid.

De Werelddag biedt ons de ultieme gelegenheid om na te denken over onderwerpen die we maar al te vaak vergeten of waar we liever niet over nadenken.

“Er is geen echte filosofie zonder dialoog en, in een geglobaliseerde wereld, moet die dialoog alle diverse onderdelen van de wijsheid die de mensheid doorheen de geschiedenis hebben beïnvloed en die niet altijd voldoende gedocumenteerd worden in de conventionele schoolboeken, omarmen.” – Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO.

Voor meer informatie: www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-philosophy-day-2015

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px