zondag, 21 april 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

2015: een essentieel jaar voor duurzame ontwikkeling

La Citta Vita

De afgelopen 15 jaar werd enorm veel vooruitgang geboekt in het verwezenlijken van de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) die in 2000 opgesteld werden door de Verenigde Naties. Mondiale armoede blijft afnemen. Nooit eerder gingen zoveel kinderen naar de lagere school. Het aantal kinderen dat sterft is drastisch gedaald. Toegang tot drinkbaar water is sterk uitgebreid. Door gericht te investeren in de bestrijding van malaria, Aids en tuberculose werden miljoenen levens gered.

Post-2015 ontwikkelingsagenda

Nu de MDGs dit jaar ten einde lopen hebben wereldleiders opgeroepen tot een ambitieuze langetermijnagenda om de inspanningen onverminderd verder te zetten en zo niet alleen de levens van mensen te verbeteren maar ook de planeet te beschermen voor de toekomstige generaties. Verwacht wordt dat deze post-2015 ontwikkelingsagenda heel wat kwesties zal aanpakken, waaronder het uitroeien van armoede en honger, het verbeteren van de gezondheidszorg en het onderwijs, het duurzaam maken van steden, het tegengaan van klimaatverandering en het beschermen van oceanen en bossen. 

Vijf jaar geleden werden op de VN-Top 2010 Millenniumdoelen de eerste stappen gezet door de VN-lidstaten om een post-2015 ontwikkelingsagenda op te stellen. In 2012 werd dan ook een document aangenomen dat de titel ‘De toekomst die we willen’ droeg, dat een heel aantal intergouvernmentenele processen op gang bracht voor de realisatie van deze post-2015 ontwikkelingsagenda.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Tot nog toe werden zeventien ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ (SDG’s) vastgelegd die moeten helpen in de strijd tegen armoede, het transformeren van levens tegen 2030 en tegelijkertijd ook de planeet te beschermen. Het merendeel van deze doelen komt overeen met de MDG’s, maar nu wordt speciale aandacht gegeven aan duurzaamheid. 

Terwijl bij de MDG’s de focus lag op kwantitatieve resultaten en een top-down benadering gevolgd werd, aangezien het de VN was die de doelstellingen definieerde, richten de SDG’s zich eerder op kwaliteit en werden ze opgesteld na uitvoerig overleg met overheden, het maatschappelijke middenveld en andere partners. 2015 is een transitiejaar, waarin de focus verschoven zal worden van de MDG’s naar de SDG’s.

Doorheen het jaar zullen een aantal topevenementen rond verschillende thema’s georganiseerd worden door de VN om uitdrukkelijk en gedetailleerd de inhoud van de SDG’s te bespreken, zoals het ECOSOC Jeugdforum omtrent de overgang van MDG’s naar SDG’s en een debat over de manier waarop de post-2015 ontwikkelingsagenda geïmplementeerd zal worden – beide evenementen zullen plaatsvinden in februari. Verder is er ook een debat gepland over ‘Het bevorderen van gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen in de post-2015 ontwikkelingsagenda’ in maart, net als de ‘Expo 2015 – Voedsel voor de planeet, energie voor het leven’ die op 1 mei van start zal gaan in Milaan. Tot slot zal het rapport ‘Mondiale duurzame ontwikkelingsrapport’ in juni gepresenteerd worden in de aanloop naar de VN-Top voor Duurzame Ontwikkeling in september. Gedurende het jaar zullen we dan ook regelmatig artikels posten op onze website om je op de hoogte te houden van wat er gebeurt omtrent de SDG’s.

Hier kan je alle zeventien SDG's terugvinden:

 • Het verbannen van alle vormen van armoede;
 • Het uitbannen van honger;
 • Het waarborgen van toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitair;
 • Het beschermen van terrestrische ecosystemen, het tegengaan van 
  woestijnvorming, het duurzaam beheer van bossen en het stoppen van
  landdegradatie en biodiversiteit;
 • Het verzekeren van betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie;
 • Het promoten van duurzame en inclusieve economische groei en degelijk
  werk voor iedereen;
 • Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen;
 • Het promoten van inclusieve en duurzame industrialisering en het 
  stimuleren van innovatie.
 • Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen;
 • Gendergelijkheid;
 • Gezond leven waarborgen en het welzijn bevorderen;
 • Het behouden en duurzame gebruik van oceanen;
 • Het tegengaan van klimaatverandering en diens impact;
 • Het inclusief, veilig, veerkracht en duurzaam maken van 
  steden en andere woongebieden;
 • Het promoten van vredevolle en inclusieve samenlevingen 
  voor duurzame ontwikkeling;
 • Het revitaliseren van het wereldwijde partnerschap voor 
  duurzame ontwikkeling.

Meer informatie:

MDG's en de post-2015 ontwikkelingsagenda (en)
SDG's (en)
Verschil tussen SDG's en MDG's (en)

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px