donderdag, 19 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

De wereld heeft nood aan Humanitaire Helden

 

1

“Ik heb het vaak moeilijk als ik iemand in nood niet kan helpen. Ik heb ooit gewerkt in een kamp voor binnenlandse vluchtelingen en daar zag ik velen die dringend hulp nodig hadden, maar ik kon helemaal niets voor hen doen. Het lag gewoonweg niet in mijn macht.”
 
“Toch is het meest vervullende aspect van mijn werk dat ik anderen kan helpen om hun lijden samen te dragen en dingen te verwezenlijken die ze nooit voor mogelijk achten. Ik zal me altijd herinneren dat we in het vluchtelingenkamp te Batalimo ervoor gezorgd hebben dat meer vrouwen konden deelnemen aan de administratie van het kamp. Voor ik er kwam waren enkel mannen lid van de verschillende committees, maar enige tijd later maakten vrouwen 50% uit van alle deelnemers.” – Nathalie Mbondji-Kenat (hulpverlener voor UNHCR Centraal Afrikaanse Republiek) 
 
Morgen vindt de jaarlijke Werelddag voor Humanitiare Hulp plaats. Deze dag herdenkt de 22 hulpverleners die in 2003 hun leven verloren in een aanslag op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Bagdad, Irak.

Hulpverleners staan dag en nacht paraat om de beste zorg te verlenen aan gemeenschappen in nood en doen dit overal ter wereld. Zonder hen zouden miljoenen mensen in humanitarie crisissen aan hun lot overgelaten worden. “Humanitaire hulpverleners werken in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden, die anderen niet willen of kunnen aanvaarden.” Zei VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon onlangs.

Daarom worden zij op deze dag in de bloemetjes gezet als “Hulpverlenende Helden”. In de aanloop naar, en op de dag zelf, zullen hun persoonlijke verhalen worden gedeeld en zullen de landen waar ze actief zijn in de schijnwerpers worden gezet.

Ook verschijnen er wereldwijd portretten van deze Helden op reclameborden en bieden films ‘Voices From the Field’ een kijkje in hun dagelijkse leven. Deze videos zijn terug te vinden op de Youtube-pagina van de campagne.

Artiesten zoals Beyoncé, Alicia Keys, David Guetta en mode-ontwerper Marc Jacobs hebben al hun schouders gezet onder de campagne.

Maar ook jij kan je steun betuigen aan hulpverleners in het veld. Vertel ons op Twitter waarom de wereld meer nood heeft aan deze helden door de hashtags #theworldneedsmore of #humanitarainheroes te gebruiken. Op de website van de Werelddag voor Humanitaire Hulp is een interactieve kaart terug te vinden die alle tweets in beeld brengt.

Je kan je ook inschrjiven als ‘Messenger of Humanity’ en zo deel uitmaken van een internationale groep pleitbezorgers die gecontacteerd zullen worden door de Verenigde Naties om inspirerende boodschappen de wereld in te sturen door middel van sociale media.

Laat de wereld zien waarom humanitarie hulpverleners, en de organisaties waarvoor ze werken, daadwerkelijk een verschil maken!

3

Meer informatie:

Website Werelddag voor Humanitaire Hulp (En)

Meer informatie over de Werelddag voor Humanitaire Hulp (En)

Facebook Werelddag voor Humanitaire Hulp (En)

Twitter Werelddag voor Humanitarie Hulp (En)

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.