zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Verenigde Naties en METRO slaan handen in elkaar voor klimaat

MPC Banner 430x258

De Verenigde Naties deelt graag mee deel uit te maken van een internationale samenwerking met METRO rond het thema van klimaatverandering.

Ter gelegenheid van de VN Klimaattop, die zal doorgaan op 23 september in het VN-hoofdkwartier te New York, lanceert METRO International de 10de editie van de METRO Photo Challenge, ’s werelds grootste fotografiewedstrijd.

De wedstrijd zal uitgebreid gepromoot worden onder de 18 miljoen lezers in de 24 landen die de krant dagelijks bereikt, alsook door het netwerk van VN informatiecentra wereldwijd. 

De samenwerking met de VN biedt Metro-lezers de mogelijkheid om zelf actie te ondernemen rond dit cruciale thema en om fotografie in dienst te stellen van een positieve globale verandering.

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd. Het thema dat dit jaar, in samenspraak met het VN-team rond klimaatverandering, werd gekozen, luidt: ‘Mijn Groene Stad’. Details over het thema, de categorieën, en de prijzen van de 2014 Metro Photo Challenge worden bekend gemaakt op de startdag van de wedstrijd (23 september). 

Climate Change desert source Asian Development Bank on Flickr
 

Afsane Bassir-Pour, directrice van het Regionale Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel, stelde het volgende: “Om secretaris-generaal Ban Ki-moon te citeren: ‘Klimaatverandering is niet een ver-van-mijn-bedshow, het gebeurt op dit moment en heeft reële consequenties.’” “Maar, zo voegde de secretaris-generaal toe, ‘verandering is in aantocht.’” Volgens Mevr. Bassir-Pour “is de beslissing van METRO International om de 10de editie van Metro Photo Challange te wijden aan het klimaat een teken van deze verandering.”

“Onze hoofddoelstelling is onze lezers tot acties aan te zetten en hen te motiveren rond uitdagende onderwerpen’, zei Francisco Contreras, global marketing directeur van Metro. “Wij bij Metro zijn heel blij en verheugd om de Verenigde Naties als partner te mogen verwelkomen voor onze Photo Challenge. We geloven dat deze samenwerking onze lezers en fotografen van over de hele wereld zal inspireren om deel te nemen aan de opkomende wedstrijd.”

METRO PHOTO CHALLENGE

De Metro Photo Challenge werd tien jaar geleden geïntroduceerd in Zweden en ging voor het eerst internationaal in 2007. De wedstrijd is een enorm geloofwaardig en belangrijk evenement geworden voor zowel professionele als amateurfotografen. In 2013 zonden 40.000 fotografen meer dan 120.000 foto’s in waardoor de Metro Photo Challenge werd gebombardeerd tot ‘swerelds grootste fotografiewedstrijd.

VERENIGDE NATIES – KLIMAATTOP 2014

VN secretaries-generaal Ban Ki-moon zal de Klimaattop voorzitten om wereldleiders bij het onderwerp te betrekken en hen aan te zetten tot acties en ambities ten voordele van het klimaat. De Top zal fungeren als een publiek platform voor leiders van het hoogste niveau – van VN lidstaten, uit de fianciële- en zakenwereld, het maatschappelijke middenveld, en lokale leiders uit de publieke en private sector – om ambitieuze acties te bespoedigen en zo de CO2 uitstoot te verminderen, de veerkracht van het klimaat te versterken, en de politieke wil te mobiliseren om tegen 2015 een ambitieus internationaal juridisch akkoord op te stellen dat grenzen stelt aan de opwarming van de aarde. Deze moet onder de 2 graden Celcius blijven. 

Logo Climate Summit English website Climate Summit
 

OVER METRO INTERNATIONAL

Metro heeft de grootste internationale oplage ter wereld en wordt gepubliceerd in meer dan 150 grote steden in 24 landen verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Metro heeft een uniek globaal bereik en trekt dagelijks een jong, actief en hoog opgeleid stedelijk publiek van meer dan 18 miljoen lezers aan. 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.