donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Rechten voor inheemse volkeren

 Indigenous people celebrating source UN in Geneva website

Vandaag vindt de Internationale Dag van de Inheemse Volkeren plaats. Secretaris-Generaal Ban Ki-moon verklaarde dat alles in het werk gesteld moet worden om de vertegenwoordiging van inheemse volkeren te verzekeren op alle niveaus van besluitvorming, zowel nationaal als internationaal. 
 
Discriminatie en uitbuiting
 
Ook vandaag nog gaan deze mensen vaak gebukt onder discriminerende maatregelen zoals een beperkte toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, of het niet erkennen van hun land, cultuur en hun politieke stem.
 
Zo verliezen bijvoorbeeld de bergstammen in Thailand hun eeuwenoude landbouwgronden als gevolg van de oprichting van een nationaal natuurpark. Omdat deze mensen geen juridische rechten hebben op de stukken land die ze verbouwen, worden ze gedwongen hun inkomen elders te zoeken. Met een verhuis naar de omliggende steden gaat meestal een verlies van cultuur gepaard en blootstelling aan nieuwe gevaren.
 
Zo zijn vrouwen en meisjes enorm kwetsbaar wanneer de rechten van de stam waartoe ze behoren niet erkend worden, benadrukt regionaal directuur van UN Women voor Asië en de Pacifische gebieden, Roberta Clarke. “Bij verlies aan land beschikken vrouwen van inheemse achtergrond over minder mogelijkheden om andere bronnnen van inkomsten te vinden. Ze hebben immers geen opleiding genoten die hen de nodige vaardigheden of kennis meegeeft.” Hierdoor worden ze kwetsbaar voor uitbuiting. Inheemse vrouwen vrezen vaak uit armoede in de seksindustrie te beladen, zo getuigt een vrouw van de Karen-stam in Thailand.
 
Indigenous children source website UN Conference on Indigenous People
 
Inheemse rechten, een heet hangijzer
 
Nationaal en internationaal zijn er reeds vele maatregelen getroffen, maar deze bereiken niet altijd de lokale gemeenschappen. Daarom vraagt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties sinds 1994 aandacht voor de omstandigheden waarin inheemse volkeren leven. Op de Internationale Dag van de Inheemse Volkeren, vraagt de VN aandacht voor het thema.  De Dag benadrukt de noodzaak om de rechten die de inheemse volkeren toebehoren ook werkelijk te implementeren via specifiek beleid en programma’s. Dit in samenwerking met de bestaande initiatieven, vaak uitgaande van de inheemse stammen zelf. 
 
Indigenous participation United Nations to advance their rights source UN Conference on Indigenous People
 
Om de aandacht te vestigen op dit belangrijke onderwerp werd vandaag een cermenonie gehouden in de hoofdzetel van de VN te New York. Bij deze vergadering waren alle betrokken VN-organisaties, gezanten van de lidstaten en van de inheemse volkeren aanwezig.
 
Dat de realisatie van inheemse rechten een heet hangijzer is, niet alleen voor de VN, maar ook voor lokale overheden en bevolkingen, blijkt nog maar eens uit de opkomende Wereldconferentie over Inheemse Volkeren die doorgaat op 22-23 September 2014. 
 
Deze samenkomst biedt de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen rond het onderwerp, maar is ook bedoelt om de doelstellingen van de in 2007 aangenomen Verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren nogmaals te benadrukken. Want ondanks de vele inspanningen is er nog veel te verbeteren aan het lot van inheemse volkeren wereldwijd.
 
Indigenous men gathering source website UN Conference on Indigenous People
 
Meer informatie:
 
 
 
 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.