zaterdag, 17 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Geef je kind de best mogelijke start

 breastfeeding-support-graphic-310px

Met de slogan ‘Borstvoeding, getest en goedgekeurd’ startte op 1 augustus ’14 de jaarlijkse Wereld Borstvoedingsweek onder leiding van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). De huidige campagne benadrukt het belang van een blijvende inzet voor de bescherming en promotie van borstvoeding. Om dit doel te realiseren hebben UNICEF en de WGO de handen in elkaar geslagen met 17 organisaties die werken rond dit thema. Samen publiceerden ze een brochure over de crucial link tussen het geven van borstvoeding en de gezondheid van pasgeborenen.

Onderzoek toont namelijk aan dat ongeveer 20% van de kinderen onder de vijf jaar een hogere levensverwachting heeft wanneer ze uitsluitend borstvoeding krijgen gedurende de eerste zes levensmaanden. Dit omdat moedermelk vele antistoffen bevat die cruciaal zijn voor jonge kinderen. Als ze na deze initiële fase overschakelen op een gevarieerd aanvullend dieet stijgen hun overlevingskansen nog aanzienlijker.

Toch is het geven van borstvoeding niet vanzelfsprekend. Zo behoort het percentage Belgische en Nederlandse moeders dat hun kind de borst geven tot één van de laagste in vergelijking met andere Europese landen.

De Wereld Borstvoedingsweek loopt nog tot 7 augustus en kadert niek enkel in het recente actieplan van de Verenigde Naties om voorkoombare kindersterfte terug te dringen (ENAP, januari 2014), maar maakt ook deel uit van de Milleniumdoelstellingen die aflopen in 2015. De in 1990 opgestelde doelen trachten armoede te bestrijden, gezondheid te promoten en duurzame ontwikkeling te realiseren.  

Het geven van borstvoeding sluit goed aan bij deze maatstaven. Moeders die hun kinderen de borst geven bestrijden armoede en honger, zorgen voor een betere mentale ontwikkeling van hun kinderen en promoten persoonlijk gendergelijkheid en vrouwenemancipatie. Ook wordt de versreiding van ziekten zoals HIV/AIDS en malaria ingedamd door een goede verzorging van moeder en kind. Daarnaast wordt het milieu gespaard dankzij een daling van de vervuilende melkproductie in fabrieken.

Deze campagne-week is er tevens op gericht de vooruitgang en eventuele tekortkomingen in het promoten van borstvoeding aan te tonen. Ten slotte willen alle betrokken partijen toekomstige ouders aansporen om beter na te denken over het levensreddende belang van borstvoeding. Als jij je kind een betere start kan geven in het leven, zou je het dan niet doen?

 wbw when-you-go-home

Meer informatie:

 

 Website van de Werelborstvoedingsweek

Website van de Wereldgezondheidsorganisatie

Een actieplan om kindersterfte te voorkomen

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.