woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Nooit meer oorlog

WWI trenches by diego Sideburns

Honderd jaar geleden veranderde de eerste wereldoorlog het uizicht van de mensheid. De Oorlog, die van 1914 tot 1918 woedde, blijft in het gemeenschappellijke geheugen gegrift als een verschrikking die zichzelf nooit mag herhalen.

Een wankel Europa

Aanleiding van de oorlog was een combinatie van nationalisme, onderdrukking en falende diplomatie. De kwetsbare diplomatieke bondgenootschappen in de Europese regio werden aan het wankelen gebracht door het sterke Europese Nationalisme en gebeurtenissen zoals de moord op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk.

Door de verscheidene militaire bondgenootschappen kwamen de ‘Centrale’ partijen (het Duitse rijk, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse rijk) al snel tegenover de ‘geallieerden’ te staan (Servië, Rusland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk).

De oorlog werd niet alleen uitgevochten op verschillende fronten in Europa, maar breidde zich ook uit naar de Afrikaanse kolonies, het Midden-Oosten, China en enkele Pacifische eilanden.

Een gesel voor de mensheid

Uit recent historisch onderzoek blijkt dat 25 000 Belgische burgers en 78 000 Franse soldaten sneuvelden tijdens de oorlog. In totaal gingen meer dan 16 miljoen mensenlevens verloren en raakten nog eens 20 miljoen anderen gewond. Daarmee is de Eerste Wereldoorlog een van de dodelijkste conflicten in de geschiedenis van de mensheid.

De Vlaamse velden hadden verschrikkelijk te lijden onder de oorlog. Zo sneuvelden in West-Vlaanderen alleen tussen de 400 000 en de 450 000 mensen. Ook werd hier voor de eerste maal op grote schaal gifgas ingezet.

Daar hield het echter niet mee op. Door de schaarste en vernieling na de oorlog waren heel wat mensen verzwakt. Een griepgolf, afkomstig van Amerikaanse soldaten die naar Europa gezonden waren, trok de wereld rond. De ziekte, beter bekend als de Spaanse Griep, maakte wereldwijd nog eens zeker 20 miljoen doden.

League of Nations

Een diplomatiek antwoord: De Volkenbond

Aan het eind van de oorlog opperde de Amerikaanse President Woodrow Wilson het idee om een supranationale organisatie op te richten, die dergelijke oorlogen in de toekomst kon vermijden. Zo sloten uiteindelijk 58 landen zich aan bij de Volkenbond.

De organisatie volstond echter niet om de vrede te bewaren. De Volkenbond was te zwak en haar sancties hadden geen effect. Na de tweede Wereldoorlog werd daarom beslist om de organisatie te vervangen door de Verenigde Naties.

Meer informatie:

De live-uitzending van de herdenkingsceremonie

De Geschiedenis van de Verenigde Naties

WWI destruction Diego Sideburns

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.