donderdag, 22 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Humanitaire hulp in Gaza

Gaza UN Photo Shareef Sarhan SMALL

Gisteren gingen Israël en Hamas akkoord met een wapenstilstand. Het bestand was onderhandeld door De Verenigde Naties en de Verenigde Staten. Helaas hielden de partijen zich niet aan dit bestand. Daardoor komt de Palestijnse bevolking in Gaza nog meer onder druk te staan.

Sinds 8 juli stierven al meer dan 1300 Palestijnen. 7150 raakten gewond. Meer dan een kwart van de bevolking van Gaza is op de vlucht. Bovendien werd ook humanitaire reddingswerkers al verschillende malen het doelwit van aanvallen. 136 scholen en 24 ziekenhuizen werden beschadigd tijdens de aanvallen.

UNRWA - het VN-Agentschap voor humanitaire hulp en werken voor Palestijnse Vluchtelingen - heeft de lidstaten van de Verenigde Naties opgeroepen om financieel bij te dragen aan de humanitaire noodhulp in het gebied.

Humanitaire hulp Van UNRWA

UNRWA werd opgericht naar aanleiding van de eerste Israëlisch-Arabische oorlog in 1948. Het doel van het agentschap was om in de noden van de Palestijnse vluchtelingen te voorzien. De organisatie beschouwt Palestijnse vluchtelingen als personen die “tussen juni 1946 en mei 1948 in Palestina woonden en hun woonplaats en middelen tot overleven voorloren in het conflict van 1948. Zo bood UNRWA voor het heroplaaien van het conflict op 8 juli al hulp aan meer dan 1,2 miljoen Palestijnse vluchtelingen.

Het agentschap voorziet een grote verscheidenheid aan diensten. Zo verzorgt UNRWA niet enkel voedsel- en financiële hulp voor de allerarmsten, maar het zorgt ook voor de aanbouw van infrastructuur, de verbetering van vluchtelingenkampen, gezondheidszorg, psycho-sociale ondersteuning, gender-initiatieven en sociale diensten.

sg housing project 2012
VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon bezoekt een UNRWA woonproject in 2012

 Escalerend geweld en humanitaire noodhulp

Sinds de escalaties op 8 july, heeft het agentschap haar deuren opengezet voor iedereen die in Gaza op de vlucht is, ook zij die niet officiëel zijn ingeschreven als vluchteling. Dit betekent dat UNRWA plots veel meer mensen moet helpen om te overleven. UNRWA vangt momenteel meer dan 240 000 Palestijnen op in 86 scholen en andere nood-opvangcentra in de Gaza-strook.

UNRWA voorziet voor hen datgene wat ze nodig hebben om te overleven. Al deze mensen hebben dagelijks nood aan voedsel, water en bescherming. Naast deze basisvoorzieningen is ook psychosociale steun een noodzaak.

gaza power plant
De enige elektriciteitscentrale in Gaza

Dringend een eind aan het conflict nodig

Bovenop de bombardementen en de steeds groeiende vluchtelingenstroom, komen nog andere problemen. Zo is het gsm-netwerk in het Noorden van Gaza stad niet meer operationeel. De hulpteams kunnen elkaar dus moeilijk bereiken. Bovendien is de enige stroomcentrale van Gaza geraakt. Indien de electriciteitsvoorziening niet gewaarborgd is, zullen vele diensten, zoals ook ziekenhuizen en sanitaire systemen in de problemen komen. Dit was al het geval in december vorig jaar.

De Hoge Commissaris voor mensenrechten, Navi Pillay, veroordeelde de daden van zowel Hamas als het Israëlische leger en zei dat deze "waarschijnlijk neerkomen op oorlogsmisdaden.” De Hoge Commissaris verwees ook naar het Israëlische bombardement op een VN-school: “Als burgers niet veilig zijn in een school van de VN, waar kunnen ze dan wel naartoe?”

navi pillay
De Hoge Commissaris voor Mensenrechten, Navi Pillay

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.