dinsdag, 20 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

ware en blijvende vriendschap

UN Photo Shareed Sarhan

30 juli 2014 - De Internationale Dag voor de Vriendschap vindt dit jaar plaats in een periode van oorlog, geweld en wantrouwen in verschillende regio’s van de wereld. Mensen die voordien in harmonie samenleefden liggen nu in conflict met hun buren. Mensen die geen andere keuze hebben dan samen te leven, lijken steeds verder van elkaar te staan.

Wat ook de oorzaken van deze vijandelijkheden zijn, hoe krachtig de drijfveren voor haat en gewapend geweld, toch kan de menselijke geest veel sterker staan. Het is onze plicht om ervoor to zorgen dat onze menselijkheid overwint.

In deze moeilijke en onvoorspelbare tijden, is het noodzakelijk dat wa elkaar de hand reiken om verdere conflicten te vermijden en om de fundamenten te leggen voor een duurzame vrede.

Laat ons - op deze internationale dag van de vriendschap – aandacht bescteden aan de banden die ons samenhouden. Banden die een brug slaan over ras, religie, geslacht, sexuele oriëntatie of geografische grenzen heen. Laat ons solidariteit koesteren als één grote menselijke familie op onze enige planeet. Laat ons ware en blijvende vriendschap nastreven.

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.