dinsdag, 20 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Moderne slavernij, en wat eraan te doen

 

trafficking

Ieder moment leven ongeveer 2,7 miljoen mensen in slavernij. Mensensmokkel treft wereldwijd ongeveer 27 miljoen van ons. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) schat dat 68% van de slachtoffers gedwongen wordt om te werken en dat minstens 22% procent van hen seksueel uitgebuit wordt. Hallucinante cijfers.

 

 

En toch werden in 2013 amper 5776 mensenhandelaars veroordeeld. Tussen 2010 en 2012 was er in een zesde van alle landen ter wereld geen enkele veroordeling voor mensenhandel. Hoe is dit mogelijk wanneer meer dan 140 landen alle vormen van deze praktijk veroordelen? Een enorm gebrek aan kennis, effectieve controle en maatregelen, zo blijkt.

Vandaag vieren we de Wereld Dag tegen Mensenhandel. En het is tijd dat er actie ondernomen wordt! Hoewel mensenhandel vaak over nationale en regionale grenzen heen gaat, is het begin ervan lokaal. Yury Fedotov, uitvoerend directeur van het VN-Kantoor voor Drugs en Misdaad formuleert het als volgt:

“De overgrote meerderheid van de veroordeelde mensenhandelaren – de recruteerders, transporteerders en uitbuiters – komen uit hetzelfde land als de slachtoffers, of zijn afkomstig uit het land van eindbestemming. Zelfs wanneer internationale grenzen overschreden worden, liggen de oorsprong en de eindbestemming van mensenhandel vaak in dezelfde regio.”

 

Voor criminelen is mensenhandel maar al te vaak een activiteit met lage risicos en hoge winsten. Het is dus uiterst belangrijk om iedereen bewust te maken van de signalen en risico’s van mensenhandel. De misdrijven moeten aangegeven en onderzocht worden.

Maar ook overheden mogen hun verantwoordelijkheid niet ontwijken. VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon roept overheden op om de VN-conventie tegen transnationale misdaad en het bijhorende protocol tegen mensenhandel te ondertekenen: “Om mensenhandelaars te stoppen, moeten we hun geldstromen onderbreken en hun budgetten bevriezen”.

Maar de Secretaris-Generaal roept ook op om de onderliggende oorzaken aan te pakken: “Extreme armoede, structurele ongelijkheid en een gebrek aan opleiding en kansen zorgen voor de kwetsbaarheden die mensenhandelaars maar al te graag uitbuiten”.

Ook jij kan helpen om bewustzijn over mensenhandel te verspreiden. Doe mee aan onze actie op deze website!

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.