zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Wereldradiodag 2014

Listening-to-the-radio


13 februari 2014 – Vandaag is het Wereldradiodag. Op deze dag benadrukken de Verenigde Naties het belang van dit onmisbare communicatiemedium. Zelfs in dit digitale tijdperk heeft de radio zich ontwikkeld tot het medium met het grootste bereik wereldwijd, waardoor het een cruciale rol blijft spelen voor communicatie over prangende internationale vraagstukken.

Voor miljoenen mensen blijft de radio echter nog een onbereikbaar middel. Daarom tracht Wereldradiodag op deze dag leiders over de hele wereld aan te moedigen om zich in te zetten voor informatieverstrekking via dit medium. Tevens roept deze dag op tot het verstevigen van internationale samenwerking tussen omroepzenders, zodat meer mensen, ongeacht waar ze zich bevinden,  naar de radio kunnen luisteren en hun stem kunnen laten horen.

Dit jaar is de viering van Wereldradiodag speciaal toegewijd aan het mandaat van UNESCO op het gebied van gendergelijkheid en de bevordering van vrouwenrechten. In zijn boodschap ter gelegenheid van Wereldradiodag 2014 stelt de VN Secretaris-Generaal Ban-Ki moon dat omroepnetwerken meer inclusiviteit dienen te tonen en dat vrouwen en meisjes in toenemende mate bij het werk van radio-omroepen betrokken dienen te worden.

“Nog lang niet genoeg vrouwenstemmen worden er gehoord – noch vóór noch achter de microfoon”, aldus Ban-Ki moon. “Nog lang niet genoeg verhalen worden er over vrouwen en meisjes verteld. Voorts maken vrouwen enkel een kwart uit van de bestuursraden van mediacorporaties wereldwijd.” De Secretaris-Generaal ziet graag dat de radio helpt om stereotypes en onevenwichtige programmeringen recht te zetten. “Dit is een kans voor iedereen. Laten wij vandaag Wereldradiodag vieren door hulde te brengen aan de vrouwen die werkzaam zijn in de omroepwereld en ons uiterste best doen om nieuwe stemmen in de toekomst te laten weerklinken.” 

Luister naar de VN-radio en vier Wereldradiodag 2014 mee!

 

World Radio Day (UNESCO)

UN Radio

Boodschap van de VN Secretaris Generaal Ban-Ki moon (video)

 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.