donderdag, 18 juli 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

De internationale dag van nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen

 

1888617 697972673581452 1833002881 n
 
6 februari 2014 - Vrouwelijke genitale verminking (FGM) of vrouwenbesnijdenis is één van de meest schadelijke praktijken. Volgens het Bevolkinsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) worden naar schatting elk jaar drie miljoen meisjes verminkt, de meeste onder hen zijn jonger dan 15 jaar. De gevolgen zijn niet min; ze variëren van ondraaglijke pijn, tot infecties, incontinentie, psychologische schade en, in het ergste geval, tot de dood als gevolg van het bloedverlies.
 
“Er bestaat geen enkele reden, noch op vlak van ontwikkeling, religie of gezondheid die de besnijdenis en de verminking van een meisje of vrouw rechtvaardigt”, zei VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon in zijn boodschap naar aanleiding van  de internationale dag van nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen. “Hoewel sommigen zullen beweren dat deze verminking een ‘traditie’ betreft, kunnen we stellen dat slavernij, zogenaamde eerwraken en andere inhumane praktijken met hetzelfde zwake argument werden verdedigd,” zei Ban Ki-moon voorts. “Het lange bestaan van een schadelijke praktijk rechtvaardigt niet het voortbestaan ervan. Alle ‘tradities’ die vernederen, ontmenselijken en verwonden zijn een schending van de mensenrechten en moeten actief worden bestreden tot ze ophouden.” 
 
Hoewel cijfers moeilijk te verkrijgen zijn, zijn naar schatting ruim 125 miljoen nog in levend zijnde meisjes en vrouwen verminkt. Vooral in Afrika en het Midden-Oosten vindt dit gebruik plaats. Als deze trend aanhoudt, zullen ongeveer 86 miljoen jonge meisjes over heel de wereld tegen 2030 te maken krijgen met deze schadelijke praktijk. Ook in Europa, Noord-Amerika en andere regio’s stelt zich dit probleem. 
 
De Verenigde Naties en onze partners zijn betrokken bij waardevolle, cultureel gevoelige activiteiten die gericht zijn op het beëindigen van vrouwelijke genitale verminking met respect voor alle partijen. Naast de preventie van dergelijke verminking, trachten de Verenigde Naties in samenenwerking met partners, ondersteuning te bieden aan de slachtoffers van FGM. Baanbrekende medische vooruitgang staat artsen nu toe om de lichamen van vrouwen te herstellen en hun gezondheid te verbeteren.
 
“De Algemene Vergadering besloot in een historische resolutie tot de internationale dag van nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen, gesteund door elk Afrikaans land en aanvaard door alle VN-lidstaten. Deze doorbraak toont de grote waarde van de Verenigde Naties bij het verdedigen van de universele mensenrechten. Vandaag staat de uitdaging voor ons om daadwerkelijke betekenis te geven aan deze internationale dag door een draagvlak te genereren dat leidt tot juridische en praktische vooruitgang bij het helpen van meisjes en vrouwen die zich in risicosituaties bevinden voor of reeds getroffen zijn door FGM.”
 
-geen officiële vertaling-
 
 
Meer informatie over UNFPA over genitale veminking (EN): http://www.unfpa.org/topics/genderissues/fgm. 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px