maandag, 23 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Het VN-Comité inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD) evalueert de situatie in België.

Committee on the Elimination of Discrimination Against Women Holds Press Briefing

5 februari 2014 - Het VN-Comité inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie zal zich op 6 en 7 februari buigen over het rapport van België. Met dat in het vooruitzicht zat het VN-Comité gisteren, 4 februari 2014, samen met de Liga voor de Mensenrechten voor een interactieve dialoog over de situatie betreffende raciale discriminatie in België.

Vertegenwoordigers van de Liga voor de Mensenrechten bespraken enkele heikele punten, met name de situatie van minderheden, vooral met betrekking tot Roma, de strenge regelgeving inzake het verkrijgen van de Belgische nationaliteit en de harde aanpak bij het uitwijzen van vreemdelingen. Verder wezen ze tevens op de problematiek omtrent het hoofddoekenverbod en het verbod op het dragen van een burka en wat dat betekent voor de rechten van vrouwen. Een opmerkelijke kwestie in de dialoog betrof het verbod op extremistische organsiaties die haat zaaien, wat uitvoerig werd besproken. Tenslotte kwam ook de rol van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding aan bod.

Carlos Manuel Vasquez, de VN-rapporteur voor België, vroeg om meer uitleg aangaande de discriminatie op grond van taal, met name tussen de Franstalige en Vlaamse gemeenschappen en met betrekking tot de kwestie van positieve discriminatie. Hij vroeg zich tevens af of migratie in België een bevoegdheid op het federale niveau betreft. Ook andere deskundigen waren aanwezig en zij focusten onder meer op het verzuim van België om het Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van de Rechten van Alle Migrerende Werknemers en Hun Gezinsleden te ratificeren, op de toenemende islamofobie en de publieke perceptie van de historische betrokkenheid van België in de Democratische Republiek Congo.

Voor meer informatie (EN): http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear_en%29/9D465C049EB536DDC1257C75004A67B3?OpenDocument.

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.