donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Werelddag tegen kanker

 406510

4 februari 2014 – Ieder jaar, op 4 februari, geven de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) steun aan de Unie voor de Internationale Kankercontrole (UICC) voor het bevorderen van manieren om de mondiale last die kanker teweegbrengt te verlichten. De Werelddag tegen kanker draagt bij aan de publieke bewustmaking omtrent kanker en hoe kanker te voorkomen, te detecteren of te behandelen. Kanker is de ongecontroleerde groei en verspreiding van cellen, die zo goed als elk lichaamsdeel kan aantasten. Vele kankers kunnen preventief worden voorkomen door risico-factoren te detecteren en te vermijden, zoals bijvoorbeeld het roken van tabakswaren. Een groot aantal van de kankers kunnen worden genezen door operatie, radiotherapie en chemotherapie, zeker als de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt.

Dit jaar bouwt de Werelddag tegen kanker voort op het succes van de campagne van vorig jaar. Door opnieuw te focussen op het vijfde doel van de Wereld Kanker Verklaring; het verminderen van vooroordelen en wegnemen van mythen over kanker, worden collectief de stemmen geheven om de algemene kennis omtrent kanker uit te breiden en de misvattingen het hoofd te bieden. De vier voornaamste mythen die dienen ontkracht te worden, zijn volgens deze campagne: “We hoeven niet over kanker te praten”, “Er zijn geen signalen of symptomen voor kanker”, “Er valt niets te doen tegen kanker” en “Ik heb geen recht op oncologische zorg”.

Op de Wereldtop inzake kanker in Kaapstad, werd vorig jaar (2013) een hernieuwde Verklaring voorgesteld. Omwille van de recente strijd tegen niet-overdraagbare ziekten (NCD) en de snel naderende einddatum voor het behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, zag het UICC zich genoodzaakt de Verklaring beter af te stemmen op het recentelijk aangenomen NCD-kader van de WHO en de aan de gang zijnde besprekingen met betrekking tot de post-2015-ontwikkelingsagenda.


Voor meer informatie over Werelddag tegen kanker (EN): http://www.un.org/en/events/cancerday/.

Voor meer informatie over de campagne “Ontkracht de mythen – Debunk the myths” (EN): http://www.worldcancerday.org/.

De Wereld Kanker Verklaring (EN): http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/131119_UICC_WorldCancerDeclaration_2013.pdf.

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.