dinsdag, 24 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

2014: 4 internationale jaren

 

385906
 
30 januari 2014 - De internationale jaren van de Verenigde Naties dragen bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen beschreven in het VN-Handvest. Zij helpen bij de bewustmaking rond belangrijke politieke, sociale, culturele, humanitaire of mensenrechterlijke kwesties en vormen een handig instrument ter bevordering van de nationale en internationale actie en de publiekelijke belangstelling voor activiteiten en programma’s van de VN. De meeste van de internationale jaren werden door de Algemene Vergadering bij resolutie vastgelegd.
 
Het jaar 2014 werd aan vier specifieke doelen gelieerd.
 
1. Internationaal jaar van de gezinsbedrijven in de landbouw.
Het internationaal jaar van de gezinsbedrijven in de landbouw werd uitgeroepen om aandacht te vestigen op de belangrijke rol van gezinsbedrijven en kleinschalige landbouw bij het uitroeien van honger en armoede, het verstrekken van voedselzekerheid, het beheer van natuurlijke hulpbronnen, de bescherming van het milieu en de ondersteuning van duurzame ontwikkeling, met name op het platteland. Met het jaar wordt getracht een brede discussie en samenwerking te stimuleren  op zowel het nationaal, regionaal als mondiaal niveau en zodoende het bewustzijn en het begrip te vergroten omtrent de uitdagingen die aan kleine boeren gesteld worden. Dit thema wordt ondersteund door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, dat het mandaat heeft de honger in de wereld te bestrijden. 
 
Meer informatie over het internationaal jaar (EN): http://www.fao.org/family-farming-2014/home/en/.  
 
2. Internationaal jaar van de kristallografie.
In 2014 viert de moderne  kristallografie zijn honderdste verjaardag. Zoals VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon het stelt; “We vieren 100 jaar van baanbrekende ontwikkelingen.” Kristallografie is van fundamenteel belang voor het begrijpen van de structuur van materie en is aldus ook van cruciaal belang voor de materiaalkunde, gezondheidszorg, landbouw en biotechnologie.  
 
De Algemene Vergadering heeft 2014 tot het internationaal jaar van de kristallografie uitgeroepen om de bewustwording over de kracht van kristallen te verhogen, de samenwerking hieromtrent te verdiepen en nieuwe samenwerkingsverbanden over de hele wereld te stimuleren. Kristallografie neemt een belangrijke plaats in bij het bevorderen van inclusieve duurzame ontwikkeling. Het internationaal jaar van de kristallografie wordt met name gesteund door UNESCO.
 
Meer informatie over het internationaal jaar van de kristallografie (EN): http://www.iycr2014.org/
 
De boodschap van de Secretaris-Generaal met betrekking tot het internationaal jaar van kristallografie (EN): http://www.un.org/sg/statements/?nid=7410.  
 
3. Internationaal jaar van de kleine insulaire ontwikkelingslanden.
Kleine insulaire ontwikkelingslanden vormen een groep landen die een speciaal statuut hebben op het vlak van duurzame ontwikkeling omwille van hun unieke en bijzondere kwetsbaarheden. Het zijn kleine, geïsoleerde, staten die veelal als eerste geconfronteerd worden met klimaatverandering, het stijgen van de zeespiegel en met natuurlijke en ecologische rampen. Zoals alle staten wereldwijd boeken ook de kleine insulaire ontwikkelingslanden een aanzienlijke vooruitgang bij het behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2015. Deze vooruitgang situeert zich vooral binnen het domein van de gezondheidszorg, het onderwijs en de gendergelijkheid. De kleine insulaire ontwikkelingslanden zullen ook een prominente rol spelen bij het vormgeven van de post-2015-ontwikkelingsagenda.
 
In september 2014 zal de derde VN-conferentie over kleine insulaire ontwikkelingslanden in Samoa plaatsvinden. Op deze conferentie zal de reeds geboekte vooruitgang en de resterende lacunes betreffende de uitvoering van Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen worden geëvalueerd. Er zal een hernieuwd politiek engagement worden gezocht; ook zullen nieuwe en opkomende uitdagingen en kansen voor de duurzame ontwikkeling van deze ontwikkelingslanden worden geïdentificeerd en prioriteiten voor de duurzame ontwikkeling van kleine insulaire ontwikkelingslanden met het oog op de opstelling van de post-2015-ontwikkelingsagenda worden vastgesteld. 
 
Meer informatie over het internationaal jaar van de kleine insulaire ontwikkelingslanden (EN): http://www.sids2014.org/index.php?menu=14.  
 
4. Internationaal jaar van solidariteit met het Palestijnse volk. 
2014 werd door de Algemene Vergadering uitgeroepen tot het internationaal jaar van solidariteit met het Palestijnse volk. De resolutie die door de Algemene Vergadering werd aangenomen verzocht  tevens het Comité voor de uitoefening van de ontvreemdbare rechten van het Palestijnse volk om activiteiten met betrekking tot dit internationaal jaar te organiseren in samenwerking met regeringen, het VN-systeem, intergouvernmentele organisaties en de maatschappelijke organisaties.
 
VN Secretaris-Generaal Ban Ki-moon stelde naar aanleiding van de start van dit international jaar dat “2014 een kritiek jaar wordt voor het bereiken van een twee-staten-oplossing, dat een einde zou stellen aan de bezetting die in 1967 startte en dat uitweg zou bieden aan een onafhankelijke, leefbare en soevereine Palestijnse Staat die in vrede en veiligheid naast de Israëlische Staat kan bestaan en waarbij beiden elkaars soeveriene rechten zouden erkennen.” (geen officiële vertaling)
 
Meer informatie over het internationaal jaar van solidariteit met het Palestijnse volk: http://www.unric.org/nl/nieuwsoverzicht/26565-2014-internationaal-jaar-van-solidariteit-met-het-palestijnse-volk-.  
 
De boodschap van de Secretaris-Generaal met betrekking tot het internationaal jaar van de solidariteit met het Palestijnse volk (EN): http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7401.  
 
 
Meer informatie over de internationale jaren (EN): http://www.un.org/en/events/observances/years.shtml. 
 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.