woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de Internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust

 

 

Bankimoon Auschwitz

27 januari 2014 - Jaarlijks herdenken wij de slachtoffers van de Holocaust op de bevrijdingsdag van het concentratiekamp Auschwitz. Wij brengen het lijden van miljoenen onschuldige mensen in herinnering en leggen de nadruk op het gevaar dat schuilt in antisemitisme en iedere vorm van haat.

Dit jaar leggen wij ons toe op de tochten die men heeft afgelegd doorheen de Holocaust, wat mij herinnert aan mijn eigen recente reis.

In november vorig jaar liep ik door de beruchte ‘arbeit macht frei’-poort in Auschwitz-Birkenau. Het was een bezoek om nooit te vergeten.

Ik aanschouwde de afschuwelijke overblijfselen van de genocide-machine evenals ontroerende beelden uit het leven van Europese Joden in de jaren 1930. Bruiloften, gezinsmaaltijden, rituelen en andere taferelen uit het dagelijks leven: allen werden uitgeroeid door systematische moorden die ongeëvenaard zijn in de menselijke geschiedenis.

Ik zag de barakken waarin Joden, Roma- en Sinti-zigeuners, homoseksuelen, dissidenten, krijgsgevangenen en mindervaliden onder de meest wrede omstandigheden hun laatste dagen doorbrachten.

De Verenigde Naties werden opgericht om te voorkomen dat dergelijke gruweldaden ooit opnieuw zouden kunnen plaatsvinden. Toch tonen de tragedies van Cambodja tot Rwanda tot Srebrenica aan dat het vergif van genocide nog immer voortvloeit.

Wij dienen immer waakzaam te blijven voor onverdraagzaamheid, discriminatie van minderheden, extremistische ideologieën en spanningen tussen gemeenschappen. Dit dienen wij tevens aan onze kinderen mee te geven. Het ‘Holocaust en de Verenigde Naties’-voorlichtingsprogramma heeft effectief onderwijsmateriaal en sterke samenwerkingsverbanden ontwikkeld die kunnen helpen om deze lessen over te brengen aan leerlingen wereldwijd.

Bij het crematorium in Auschwitz voelde ik mij diep bedroefd door alles wat hier is gebeurd. Maar ik was ook geïnspireerd door al diegenen die de vernietigingskampen voor de hele mensheid hebben bevrijd. Laten wij vandaag onze krachten bundelen in een reis die we samen maken op weg naar een wereld van gelijkheid en waardigheid voor iedereen.

-geen officiële vertaling

Voor meer informatie (Engels): http://www.un.org/en/holocaustremembrance/

In EU verband, heeft de Europese Commissie, deze herdenkingsdag aangegrepen om de lidstaten van de EU op te roepen om de ontkenning van misdadden tegen de menselijkheid strafbaar te maken. Zie persbericht: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-75_en.htm

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.