dinsdag, 24 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de internationale dag voor mindervaliden

Photo 4

“Breek barrières, open deuren:
Voor een inclusieve samenleving voor iedereen"
 
3 december 2013 – Meer dan één miljoen mensen in onze samenleving, ofwel 15 percent van de wereldbevolking, leeft met een vorm van beperking. Mindervaliden, soms wel “‘s werelds grootste minderheid” genoemd, krijgen vaak te maken met allerlei vormen van barrières die hen een normale deelname aan de samenleving onmogelijk maken. Daarom benadrukt VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon, naar aanleiding van deze internationale dag voor mindervaliden, het belang van een inclusieve samenleving waaraan mindervaliden gemakkelijk kunnen deelnemen.  “Gedragslijnen die stigma en discriminatie institutionaliseren zouden daarmede gewijzigd moeten worden.”
 
Barrières bestaan er in vele gedaanten; gerelateerd aan de fysieke omgeving, aan informatie- en communicatietechnologie, wetgevende of politieke tekortkomingen of houdingen en discriminatie. Het resultaat is eenvoudig; mindervaliden hebben geen gelijke toegang tot de samenleving of diensten, met inbegrip van onderwijs, werk, gezondheidszorg, transport, politieke deelname of justitie.
 
De Secretaris-Generaal verwijst in zijn boodschap naar de top-bijeenkomst van de Algemene Vergadering over mindervaliden, die in september plaatsvond.  De VN-lidstaten hebben zich toen beraad over de vele wijzen waarop uitsluiting niet enkel een impact heeft op de levens van mindervaliden, maar bovendien, een invloed heeft op de ontwikkeling van de gemeenschap en de samenleving als geheel. Ze hebben zich opnieuw geëngageerd tot nationale en internationale actie ten voordele van de inclusie van mindervaliden in de samenleving. “We moeten harder werken om de infrastructuur en diensten ter ondersteuning van een inclusieve, rechtvaardige en duurzame ontwikkeling voor iedereen te verzekeren.”
 
Om ervoor te zorgen dat zinvolle deelname aan de ontwikkelingen, die de rechten en belangen van mindervaliden treffen, gewaarborgd is, wordt er op het VN-hoofdkwartier een UN Accessibility Centre ingehuldigd. De Secretaris-Generaal besluit hierbij dat iedereen (overheden, leden van het VN-systeem, bedrijven en het maatschappelijk middenveld) de barrières kan doorbreken, de deuren kan openen en dat we allen samen kunnen bouwen aan een inclusieve samenleving met plaats voor iedereen.
 
 
De boodschap van de Secretaris-Generaal in het Engels http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sgsm15503.doc.htm 
 
Voor meer informatie in het Engels

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.