donderdag, 22 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap ter gelegenheid van de Wereldaidsdag 2013

 

20025
 
1 December 2013 - HIV heeft reeds aan meer dan 25 miljoen mensen het leven gekost en betreft daarom één van de meest destructieve pandemieën die onze geschiedenis heeft getekend. Wereldaidsdag herinnert er ons aan dat AIDS een ernstig mondiaal gezondheidsprobleem betreft en aldus niet zomaar aan de noodzaak van financiële steun voor behandelingen, aan de vergroting van het bewustzijn, het bevechten van vooroordelen en de verbetering van onderwijs kan worden voorbijgegaan.
 
Ondanks essentiële vooruitgang op zowel wetenschappelijk als institutioneel vlak waar wetten zijn goedgekeurd ter bescherming van mensen met HIV, lijken nog heel wat mensen in het ongewisse over hoe ze zichzelf en anderen kunnen beschermen. Bovendien worden mensen die leven met HIV nog te vaak gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Secretaris-Generaal Ban-Ki-moon stelt in zijn boodschap ter gelegenheid van de Wereldsaidsdag dat er nog veel werk moet worden verricht om HIV-behandelingen voor iedereen toegankelijk te maken, waaronder het aanvechten van repressieve wetten en maatschappelijke uitsluiting. Verder moet speciale aandacht worden besteed aan het beëindigen van discriminatie en geweld tegen vrouwen, factoren die het risico van HIV infectie met dodelijke gevolgen kunnen verhogen. 
 
Vooralsnog biedt geen enkele behandeling een patient volledige genezing. Desalniettemin betekent HIV niet het einde. Antiretrovale geneesmiddelen kunnen het virus controleren opdat een verder gezond en productief leven mogelijk wordt. In 2012 ontvingen meer dan 9,7 miljoen mensen met HIV in lage- en midden-inkomenslanden dergelijke antiretrovale geneesmiddelen. “Allen verdienen onze volledige steun in het verkennen van financiële mogelijkheden om de reactie op HIV blijvend te garanderen”, aldus de Secretaris-Generaal. 
 
Het Millennium Ontwikkelingsdoel met betrekking tot HIV/AIDS stelt het duidelijk: de epidemie een halt toeroepen en tegen 2015 het aantal besmettingen naar beneden halen. Het UNAIDS rapport van vorig jaar, 2012, toonde een significante vooruitgang aan in het aantal personen die toegang hadden tot een behandeling en het verminderde aantal nieuwe infecties. De aan AIDS gerelateerde sterfgevallen vielen zodoende met een kwart terug. 
 
Dit jaar lanceert UNAIDS de #zerodiscrimination (link: www.unaids.org/en/resources/campaigns/zerodiscrimination) -campagne op 1 december - Wereld Aids Dag 2013 om publieke steun te stimuleren ter beëindiging van de discriminatie. UNAIDS werkt samen met Nobelprijswinnaar voor Vrede en mondiale UNAIDS advocate tegen discriminatie Daw Aung San Suu Kyi. De campagne wordt gesymboliseerd door een vlinder, als transformatief zinnebeeld voor nul-discriminatie. 
 
Er moet nog veel gebeuren, volgens de Secretaris-Generaal. Verdere investering, toewijding en innovatie zijn nodig om discriminatie, nieuwe HIV besmettingen en AIDS-gerelateerde sterftes tegen te gaan.  “Laten wij op Wereldaidsdag besluiten om AIDS naar het verleden te verbannen.” 
 
Voor de volledige boodschap van de VN-Secretaris-Generaal:
 
Voor meer informatie:
 
 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.