zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal naar aanleiding van de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

 

logo no to violence against women en
 
25 november 2013 - Geweld tegen vrouwen en meisjes heeft zowel directe invloed op individuen als nadelige gevolgen voor onze gemeenschappelijke menselijkheid. Als antwoord op deze mondiale uitdaging lanceerde ik eind 2008 mijn ‘UNiTE to End Violence against Women’-campagne. Sindsdien sluiten partners over de hele wereld zich aan om samen met ons de mensenrechten van vrouwen en meisjes te beschermen, opdat ze vrij van geweld kunnen leven.
 
Ik verwelkom de tal van stemmen die oproepen tot het beëindigen van het geweld, dat naar schatting het leven van één op drie vrouwen aantast. Ik waardeer leiders die helpen wetten en verandering van mentaliteit te realiseren en handhaven. Daarenboven wens ik hulde te brengen aan alle helden wereldwijd die slachtoffers helpen genezen en hen helpen agenten van verandering te worden.
            
Vorige maand, op de dag van de Verenigde Naties, had ik het voorrecht zo’n held te ontmoeten: Dr. Denis Mukwege, de oprichter van het Panzi ziekenhuis in de Democratische Republiek Congo, waar vrouwen terecht kunnen na het ondergaan van verschrikkelijke wreedheden. Dr. Mukwege vertelde me, "Vele malen kunnen we niet anders dan huilen. Alles is erg beschadigd. Maar we moeten aan de slag. Wij opereren. Wij herstellen wat we kunnen, en dat is veel." Hij wordt geïnspireerd door de moed van vrouwen die hij behandelt, met inbegrip van de velen die doorgaan om anderen te helpen.
 
Hoewel Dr. Mukwege zich vooral bezig houdt met geweld tegen vrouwen in de context van gewapend conflict, kunnen zijn inspanningen om dit probleem het hoofd te bieden en op te lossen ons handelen inspireren om vrouwen te helpen die geconfronteerd worden met geweld thuis, op school en in andere civiele instellingen over de hele wereld, in elk land, elke samenleving.
 
Deze dag luidt traditioneel het begin van 16 dagen activisme in. Van 25 november tot 10 december – de dag van de Mensenrechten - leveren we een bijzondere inspanning om het geweld tegen vrouwen te bestrijden en ons er tegen te organiseren omdat het een flagrante schending van de mensenrechten betreft. We stimuleren dit jaar de bewustmaking door een kledingstuk in het oranje te dragen, om op deze wijze onze toewijding voor deze zaak te symboliseren.
 
Het verschil kan gemaakt worden door het ‘United Nations Trust Fund to End Violence against Women’ te steunen, dat helpt te reageren op schendingen van mensenrechten en op de behoeften van fysieke veiligheid tot economische zekerheid. Terwijl de vraag naar subsidies meer dan verdubbelde in de afgelopen jaren, is het te verdelen bedrag gedaald met 60 procent. Ik wens daarom een beroep te doen op alle partners om bij te dragen aan de nog niet ingeloste vraag naar middelen voor bijkomende inspanningen ter voorkoming en beëindiging van geweld tegen vrouwen en meisjes.
 
Deze internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen is een gelegenheid voor alle mensen om zich opnieuw achter de uitdaging van het voorkomen en stoppen van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te scharen.
 
- geen officiële vertaling
 
 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.