zondag, 25 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Universele dag van het kind – woensdag 20 november 2013.

 

508058
 
Universele dag van het kind – woensdag 20 november 2013.
 
Genève/ New York (19 november 2013) – Kinderen beschermen tegen geweld moet voor regeringen een prioriteit zijn in de post-2015-ontwikkelingsagenda en er moet voldoende financiering zijn om hun engagement ruggensteun te geven, zo stellen vijf top VN-kinderrechtenexperten.
 
"Elke dag worden miljoenen kinderen getroffen door conflict, lijden ze onder geweld, verwaarlozing, misbruik en uitbuiting, thuis, in scholen, in instellingen, in de gemeenschap en op plaatsen waar ze werken. Dergelijke situaties zijn niet onvermijdelijk en ze zouden effectief voorkomen kunnen worden", menen deskundigen in een oproep om de Universele dag van het kind op 20 november in de verf te zetten.
 
Het post-2015-kader geeft opnieuw de kans om ervoor te zorgen dat de rechten van het kind centraal in de mondiale ontwikkelingsagenda komen te staan omzodanig op een effectieve manier geweld tegen kinderen te voorkomen en aan te pakken en straffeloosheid voor misdaden tegen hen aan te vechten.
 
"Om duurzame ontwikkeling te kunnen bereiken, moet de bescherming van kinderen tegen geweld een prioriteit en transversale zorg betreffen”, benadrukken de vijf deskundigen.
 
Landen die met geweld worden geconfronteerd hebben de neiging om achter te blijven, met een hogere graad van armoede en ondervoeding, slechte gezondheid en schoolprestaties, en met bijzondere risico's voor kwetsbare kinderen, met inbegrip van die kinderen die migreren of behoren tot een minderheid. Geweld wordt vaak geassocieerd met een slecht functionerende rechtsstaat en een cultuur van straffeloosheid. Het heeft verregaande kosten voor de samenleving, het betekent een vertraging van de economische ontwikkeling en de erosie van menselijk en sociaal kapitaal.
 
"De post-2015-ontwikkelingsagenda zou moeten wijzen op ongelijkheden die de risico's op geweld, misbruik en uitbuiting van kinderen verhogen. Overheden moeten hun plicht om kinderen tegen geweld te beschermen nakomen", menen experten.
 
"De post-2015-agenda zou een strategisch doel moeten behelzen evenals indicatoren bevatten op het gebied van kinderbescherming ter voorkoming van alle vormen van geweld tegen meisjes en jongens te voorkomen. Diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze daden, met inbegrip van fysiek en emotioneel geweld, seksueel misbruik, uitbuiting en het ronselen van kinderen in gewapende conflicten, zouden terecht gesteld moeten worden. Zonder bescherming tegen geweld zal duurzame ontwikkeling niet volledig kunnen worden gerealiseerd", betogen de experten verder.
 
"Wij dringen er bij de nationale overheden en de internationale gemeenschap op aan om dit proces te ondersteunen en voldoende middelen te voorzien om kinderen daadwerkelijk tegen geweld, misbruik en uitbuiting, in ontwikkeling- en noodsituaties te beschermen. Inclusieve, duurzame en naar behoren gefinancierde systemen voor kinderbescherming zouden moeten worden opgezet in alle landen. Deze zouden ondersteund moeten worden door solide investeringen in programma's voor sociale bescherming om de grondoorzaken van misdaden tegen de rechten van het kind aan te pakken en de universele toegang tot sociale basisvoorzieningen te bevorderen, die gezinnen ondersteunen in de zorg voor en de bescherming van hun kinderen, en om de rechten van kinderen in nood en alternatieve zorg te waarborgen", voegden ze eraan toe.
 
- geen officiële vertaling
 
(*) Kirsten Sandberg, Voorzitter van het VN-Comite inzake de Rechten van het Kind; Marta Santos Pais, Speciale Vertegenwoordiger van de VN Secretaris-Generaal inzake geweld tegen kinderen; Leila Zerrougui, Speciale Vertegenwoordiger van de VN Secretaris-Generaal voor kinderen in gewapende conflicten; Najat Maalla M'jid, Speciale VN-rapporteur inzake kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie, en Susan Bissell, Hoofd van UNICEF afdeling kinderbescherming.
 
 
The Convention on the Rights of the Child: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
 
The three Optional Protocols:
 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.