zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de Wereld toiletdag

UN Toilet1

19 november 2013 - Boodschap van Secretaris-Generaal Ban Ki-moon ter gelegenheid van de Wereld toiletdag 2013:

Jaarlijks sterven meer dan 800.000 kinderen onder de vijf jaar onnodig aan diarree, wat neerkomt op meer dan één kind per minuut. Talloze anderen worden ernstig ziek waardoor velen op lange termijn met gezondheids- en ontwikkelingsproblemen kampen. Slechte sanitaire voorzieningen en hygiëne vormen de voornaamste doodsoorzaak. Circa 2.5 miljoen mensen wereldwijd hebben geen toegang tot adequate sanitaire voorzieningen. Meer dan 1 miljard mensen doen hun ontlasting in de buitenlucht. Wij dienen het taboe te doorbreken en van sanitaire voorzieningen een wereldwijde ontwikkelingsprioriteit te maken.

De eerste officiële viering van de Wereld toiletdag door de Verenigde Naties is een kans om dit belangrijke onderwerp te belichten. Sanitaire voorzieningen staan centraal in de gezondheid van mens en millieu. Het is van essentieel belang voor duurzame ontwikkeling, waardigheid en kansen. Slechte water- en sanitaire voorzieningen kosten ontwikkelingslanden circa 260 miljard per jaar, wat neerkomt op 1.5% van het bruto binnenlands product. Daarentegen kan elke geïnvesteerde dollar een vijfvoudig gewin opbrengen door mensen gezond en productief te houden. De schoolgang van meisjes stijgt met 11 % wanneer scholen over fatsoenlijke toiletten beschikken. Vrouwen zijn minder kwetsbaar voor aanranding wanneer zij toegang hebben tot gescheiden toiletten.

Ondanks de sterke morele en economische argumenten voor sanitaire verbeteringen, verloopt de voortuitgang onvoldoende en té traag. Daarom ben ik dit jaar begonnen met een Oproep tot Actie in sanitaire voorzieningen met als doel een einde te brengen aan ontlasten in de buitenlucht tegen 2025. De Oproep bouwt voort op bestaande inspanningen zoals Sanitation and Water for All and the Sanitation Drive to 2015 (Sanitaire Voorzieningen en Water voor Iedereen en het Sanitaire Voorzieningen Campagne naar 2015), het jaar waarin wij de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen hopen te bereiken.

Wij staan nog ver verwijderd van het behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelstelling inzake het halveren van het percentage mensen die geen toegang hebben tot adequate sanitaire voorzieningen. Wij dienen dringend onze inspanningen met alle zeilen bij te zetten en met alle spelers samen te werken voor snelle, concrete resultaten. En wanneer wij verder kijken dan 2015, dan is het van essentieel belang dat sanitaire voorzieningen een centrale plaats krijgen in het post-2015 ontwikkelingskader. Oplossingen hoeven niet duur of technologisch aangestuurd te zijn. Er zijn veel succesvolle voorbeeldmodellen die kunnen worden overgenomen en opgeschaald. Wij dienen ook werk te verrichten om riscogroepen te onderwijzen en de culturele perspectieven en gevestigde praktijken die geen plek meer hebben in onze hedendaagse wereld te veranderen.

Door samen te werken en door een open en eerlijke discussie te houden over het belang van toiletten en sanitaire voorzieningen, kunnen wij de gezondheid en het welzijn van éénderde deel van onze mensenfamilie verbeteren. Dát is het doel van de Wereld toiletdag.

Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.