woensdag, 19 juni 2019
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationale dag van de verdraagzaamheid

51602
 
16 november kenmerkt elk jaar opnieuw de Internationale dag van de verdraagzaamheid. Deze dag duidt mensen op de noodzaak van verdraagzaamheid in onze samenleving en tracht hen de negatieve effecten van onverdraagzaamheid te doen inzien. Het wordt tijd dat iedereen leert respect en erkenning te hebben voor de rechten en overtuiging van anderen. 
 
Wij leven in een periode van wereldwijde overgang, met de opkomst van nieuwe machtscentra en nieuwe economische dynamieken, technologie die ons steeds sterker met elkaar verbindt en interculturele uitwisselingen die zich elke dag verder verdiepen. VN-Secretaris-generaal Ban Ki-moon merkt echter op dat dit helaas niet betekent dat er meer begrip voor elkaar heerst. De graad van intolerantie stijgt op te veel plaatsen. 
 
De VN-Secretaris-generaal herinnert er ons aan dat de veelzijdige en de met elkaar in verband staande uitdagingen die onze internationale gemeenschap vandaag confronteren, zoals armoede, honger, ziekte, natuurrampen, conflicten en spanningen tussen gemeenschappen, uitdagingen betreffen die geen op zichzelfstaande maar collectieve oplossingen vragen. 
 
“We kunnen enkel vooruit als gemeenschap van volkeren en culturen, op basis van menselijke solidariteit en het besef dat we een gemeenschappelijk lot delen. Dat is waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is.” Volgens Ban Ki-moon is verdraagzaamheid niet iets passiefs, het vraagt om een actieve keuze om naar elkaar uit te reiken op grond van wederzijds begrip en respect, vooral wanneer onenigheid bestaat. Het betekent overigens de erkenning van onze diversiteit als een sterkte. verdraagzaamheid kan, moet zelfs, door middel van onderwijs worden bijgebracht, daar “verdraagzaamheid de meest solide basis betreft voor vrede en verzoening”.
 
De Internationale dag van verdraagzaamheid wordt sinds 1996 in acht genomen met activiteiten die zowel gericht zijn op onderwijsinstellingen als het bredere publiek. De Algemene Vergadering besloot tot deze Internationale dag bij resolutie 51/95, volgend op het Jaar van de verdraagzaamheid, 1995, dat op initiatief van UNESCO, zoals bepaald in de Declaration of Principles on Tolerance and Follow-up Plan of Action for the Year, werd georganiseerd.
 
Het Verklaringsdocument van de VN-Wereldtop van 2005 (A/RES/60/1) bevorderde het engagement van de staatshoofden en regeringsleiders om menselijke welzijn, vrijheid en vooruitgang overal te promoten, alsook verdraagzaamheid, respect, dialoog en samenwerking tussen verschillende culturen, beschavingen en volkeren te stimuleren. 
 
 
Voor verdere informatie over dit onderwerp:
 
Tolerance Day’s website: http://www.un.org/en/events/toleranceday/ 
UNESCO-Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non-Violence: http://www.un.org/en/events/toleranceday/prize.shtml
 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.

united to reform web banner 250px