zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

VOORUITBLIK : De Universele Dag van het Kind

262729

20 november 2013 – Ieder jaar op 20 november wordt de Universele Dag van het kind gevierd met tal van activiteiten om de aandacht op de speciale rechten van kinderen te vestigen. De Universele dag van het kind werd voor het eerst door de Algemene Vergadering van de VN in 1954 uitgeroepen. Zo werd betracht staten ertoe aan te zetten deze dag jaarlijks te organiseren ter bevordering van het wederzijds begrip en samenhorigheid tussen kinderen en ter behartiging van het welzijn van kinderen wereldwijd.
 
De Universele dag van het kind wordt niet toevallig op 20 november gevierd. Op deze dag werd in 1959 de Verklaring voor de Rechten van het Kind (1959) door de Algemene Vergadering goedgekeurd en precies dertig jaar later het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) onderschreven. Het Kinderrechtenverdrag werd ondertussen door 191 van de 193 staten geratificeerd en legt de basisrechten voor alle kinderen ter wereld vast.
 
In 2000 schetsten de wereldleiders de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG’s), die variëren van het halveren van extreme armoede tot het stoppen van de verdere verspreiding van HIV/AIDS en het voorzien van basisonderwijs voor alle kinderen waar ook ter wereld. UNICEF wees er reeds op dat, hoewel de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen alle mensen insluiten, niet minder dan zes van de acht doelstellingen rechtstreeks op kinderen betrekking hebben en ook de overige twee een onweerlegbare impact hebben op het leven van kinderen wereldwijd.
 
De Secretaris-Generaal lanceerde in 2012 een nieuw initiatief, Education First, dat als doel heeft: het politieke profiel van onderwijs op te waarderen, de mondiale beweging om kwaliteitsvol onderwijs te verschaffen te versterken en bijkomende financiering door duurzame bemiddeling te genereren. Deze inspanningen voor onderwijs zullen bijdragen tot het invullen van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen en zullen een impact hebben op het terugdringen van het aantal kinder- en moedersterftes, betere gezondheidstoestand, hoger inkomen en meer milieuvriendelijke gemeenschappen.
 
 
De belangrijkste rechten van het kind zijn:
 
•             Het recht op onderwijs
•             Het recht op eigen geloof en cultuur
•             Het recht op een naam en een nationaliteit
•             Het recht op een eigen mening
•             Het recht op een veilig en gezond leven
•             Het recht op bescherming tegen kinderarbeid
•             Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
•             Het recht op bescherming bij een oorlog
•             Het recht op spelen
•             Het recht om op te groeien bij familie
•             Het recht op veilig drinkwater
•             Het recht op goede gezondheidszorg
•             Het recht op zorg bij een handicap
•             Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld
 
 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.