zondag, 25 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Een studievoormiddag over inclusief onderwijs

 315635

 
1
 
In het licht van het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap organiseert de Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN)
 
een Studievoormiddag over Inclusief Onderwijs.
 
De studievoormiddag vindt plaats op woensdag 4 december 2013, 9:00 - 13:00.
Locatie is het UN House, Conferentiezaal,
Montoyerstraat 14, Brussel.
 
Deze studievoormiddag gaat in op inclusief onderwijs in het licht van het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap, met name ten behoeve van beleidsverantwoordelijkheden uit de brede onderwijssector. Vaak is er ‘koudwatervrees’ en onwetendheid over de juiste gevolgen van het VN-Verdrag. Zo is er een gebrek aan informatie over de juridische repercussies voor decretaal  bepaalde toelatingsvoorwaarden en weigeringsgronden.  Het VN-Verdrag verplicht scholen tot ‘redelijke aanpassingen’ zodat ze toegankelijk zijn om iedereen onderwijs te bieden. Maar wat betekenen juist begrippen als ‘redelijke aanpassingen’ of ‘disproportionaliteit’?  Wanneer is een aanpassing redelijk en wanneer is ze onredelijk?  Wat is volgens het Verdrag juist een handicap? In hoeverre komt het nieuwe decreet over leerzorg voor het leerplichtonderwijs, dat momenteel voor advies bij de Raad van State voorligt, tegemoet aan het VN-Verdrag?
 
Het Programma:
 
9:00 Ontvangst en koffie.
9:20 Welkomstwoord, inleiding en voorstelling van de sprekers door dhr. Dirk Timmermans, voorzitter van de onderwijswerkgroep van de VVN en voorzitter van de studiedag.
9:45 Mevr. Annelies D’Espalier, doctoraal onderzoekster aan de KULeuven, over begrippen als redelijke toepasbaarheid en disproportionele lasten en de internationaal rechtelijke context.
10:20 koffiepauze
10:40 Mevr. Greet van Gool, Attaché Multilaterale Relaties bij de FOD Sociale Zekerheid, over “Belgisch coördinatiemechanisme voor het VN-verdrag Handicap”.
11:00 Mevr. Evi Verduyckt, raadgever onderwijs van minister Pascal Smet, over de concrete vertalingen van het verdrag in het bijzonder het decreet voor leerplichtonderwijs.
11:20 Mej. Lotta Coenen, Vlaamse Jeugdraad, en haar begeleidster geïntegreerd onderwijs, mevr. Tinne Pyl, over hun eigen ervaringen en de standpunten jongeren.
11:45 Q&A
12u30 Broodjes en mogelijkheid tot napraten.
 
 
 
Met steun van:
 
 
2
 
 
 
Deelname is gratis, maar gelet op het beperkt aantal plaatsen en het feit dat de koffiepauze en lunch worden voorzien, is voorafgaande registratie verplicht, voor 23 november via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
 
 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.