donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Lancering UNFPA-rapport: ‘De toestand van de wereldbevolking 2013’

UNFPA Timor-Leste

31 oktober 2013 – Gisteren bracht het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA) haar rapport uit over de toestand van de wereldbevolking in 2013. Het rapport focust op “Moederschap in de kindertijd: maatregelen ter preventie van tienerzwangerschappen”. De toestand van de wereldbevolking 2013 benadrukt de belangrijkste uitdagingen bij tienerzwangerschappen en  de ernstige gevolgen van zo’n zwangerschap op het  onderwijs, de gezondheid en langetermijn werkgelegenheidsmogelijkheden van de meisjes. Het rapport wijst ook op wat gedaan moet worden om deze trend om te buigen en hoe we de mensenrechten en het welzijn van de meisjes kunnen beschermen.

Elke dag bevallen in ontwikkelingslanden 20.000 meisjes jonger dan 18; van de jaarlijks 7,3 miljoen nieuwe tienermoeders zijn 2 miljoen jonger dan 15. Als de huidige trends zich blijven voortzetten, zal het aantal geboortes bij meisjes onder de 15 jaar tegen 2030 stijgen tot 3 miljoen per jaar. In elke regio van de wereld lopen armere, slecht opgeleide en plattelands meisjes meer kans om zwanger te worden dan hun rijkere, meer stedelijke, en hoger opgeleide tegenhangers. Meisjes die deel uitmaken van etnische minderheden of gemarginaliseerde groepen, en meisjes die slechts een beperkte of zelfs geen toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid hebben, behoren ook tot de groep die een groter risco loopt.

Een zwangerschap heeft een grote impact op de gezondheid van een meisje, aldus het rapport,  aangezien gezondheidsproblemen vaker voorkomen wanneer de zwangerschap net na het bereiken van de puberteit optreedt. Jaarlijks sterven in ontwikkelingslanden ongeveer 70.000 adolescenten aan complicaties die optreden bij de zwangerschap of de bevalling. Het UNFPA-rapport toont aan dat meisjes die langer naar school gaan, minder kans hebben om zwanger te worden. Onderwijs bereidt meisjes voor op toekomstige banen en op het voorzien in hun levensonderhoud, verhoogt hun gevoel van eigenwaarde en hun status, en geeft hen meer zeggenschap bij beslissingen die hun leven kunnen beïnvloeden. Onderwijs vermindert ook de kans op kinderhuwelijken en verlaat de zwangerschap, wat uiteindelijk leidt tot gezondere geboorteresultaten.

Het rapport past een multilevel ecologisch kader toe, waaruit blijkt dat tienerzwangerschappen niet in een vacuüm voorkomen, maar het gevolg zijn van een combinatie aan factoren, waaronder armoede, de aanvaarding van kinderhuwelijken door de gemeenschap en het gezin en onvoldoende inspanningen om meisjes op school te houden. Bovendien zijn deze zwangerschappen, vooral bij meisjes onder de 15, niet het resultaat van een bewuste keuze, maar juist het gevolg van de afwezigheid van keuzes en het gevolg van omstandigheden die buiten de controle van de meisjes liggen.

Veel landen hebben maatregelen genomen die specifiek gericht zijn op het voorkomen van tienerzwangerschappen, en in sommige gevallen, op het ondersteunen van meisjes die zwanger zijn geworden. Veel van die maatregelen zijn echter in de eerste plaats gericht op het wijzigen van het gedrag van de meisjes, zonder dat ze ook de onderliggende oorzaken aanpakken, zoals genderongelijkheid, armoede, seksueel geweld en dwang, kinderhuwelijken, sociale druk, en negatieve houdingen en stereotypen ten opzichte van tienermeisjes.

Projecten hebben vaak te weinig oog voor de rol die jongens en mannen kunnen spelen bij het aanpakken en het voorkomen van tienerzwangerschappen. Het UNFPA-rapport van 2013 vraagt om een verschuiving van acties; in plaats van de acties te richten op meisjes moet men overstappen naar een bredere benadering die het menselijk kapitaal van meisjes wil uitbouwen. Het rapport vraagt om acties die de meisjes helpen om beslissingen over hun eigen leven te nemen, ook op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, en die hen reële kansen bieden, zodat het moederschap niet wordt gezien als hun enige toekomstperspectief.

Meer informatie

Klik hier voor het rapport (Engels) 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.