woensdag, 21 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Onafhankelijke deskundigen van de VN Mensenrechtenraad stellen Zwarte Piet traditie aan de kaak

 gift

23 oktober 2013 - Het is niet meer uit de pers weg te denken. Krantenkoppen als “Zwarte Piet is terugkeer naar slavernij”, “VN doet onderzoek naar Zwarte Piet” kwamen tevoorschijn. Wat is er nu werkelijk aan de hand?

De Jamaicaanse Verene Shepherd, voorzitter van de werkgroep van deskundigen inzake mensen van Afrikaanse afkomst, stelde tijdens een interview op de Nederlandse radio-omroep in het programma Radio EenVandaag dat de “werkgroep niet kan begrijpen waarom de mensen in Nederland niet inzien dat Zwarte Piet een terugkeer is naar de slavernij”.

Mensenrechtendeskundigen zoals Verene Shepherd maken deel uit van de ‘Speciale Procedures’ (Special Procedures), dit is de algemene naam van de onafhankelijke onderzoeks- en controlemechanismen van de Mensenrechtenraad, een onafhankelijk orgaan dat specifieke situaties in landen of thematische kwesties over heel de wereld aankaart. Het is het grootste orgaan bestaande uit onafhankelijke deskundigen in het Mensenrechtensysteem. Deze werken onafhankelijk van de Verenigde Naties.

De onafhankelijke deskundigen werken op vrijwillige basis, zijn geen VN-personeel en krijgen geen salaris voor hun werk. Ze zijn onafhankelijk van een regering of organisatie en werken in hun eigen naam. Wanneer ze in het openbaar spreken, spreken ze als onafhankelijke deskundigen, waardoor hun standpunten niet opgevat mogen worden als de standpunten van de Verenigde Naties.

In dit specifiek geval uitten de onafhankelijke deskundigen de bezorgdheid die door mensen in Nederland aan hen zijn overgebracht.

Behalve de voorzitter van de werkgroep van deskundigen inzake mensen van Afrikaanse afkomst waren ook de Speciale Rapporteur op gebied van culturele rechten, de Onafhankelijke Deskundige inzake minderhedenkwesties en de Speciale Rapporteur inzake hedendaagse vormen van racisme, rassendiscrirminatie, vreemdelingenhaat en gerelateerde intolerantie, ondertekenaars van de brief die aan de Nederlandse regering was gestuurd in januari 2013. Zie hier de brieven van de onafhankelijke deskundigen aan de Nederlandse regering en de repliek van de Nederlandse regering.

Er zijn naast de discussie over de Zwarte Piet traditie, wereldwijd heel wat debatten over traditionele praktijken en hun positieve of negatieve aard. Openbaar debat over al deze tradities moet worden toegejuicht en constructief bekeken worden, daarbij in gedachten houdend dat het ultieme doel de volledige eerbiediging van de menselijke waardigheid en rechten is, zonder enige vorm van discriminatie.

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.