zaterdag, 24 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationale dag voor de uitbanning van armoede

Poverty
16 oktober 2013 - De Internationale dag voor de uitbanning van armoede wordt sinds 1993 elk jaar op 17 oktober waargenomen. Toen besliste de Algemene Vergadering van de VN om die dag in het teken te stellen van wereldwijde bewustwordingscampagnes rond de noodzaak om armoede en ellende uit de wereld te bannen. Armoedebestrijding is een van de essentiële punten van de Millenniumontwikkelingsdoelen (MDG's) en staat ook in de post-2015 Ontwikkelingsagenda centraal. Het thema van de internationale dag luidt dit jaar ‘Samenwerken voor een wereld zonder discriminatie: voortbouwen op de ervaring en kennis van mensen in extreme armoede’.

In zijn boodschap ter gelegenheid van de Internationale dag voor de uitbanning van armoede 2013 stelde Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon dat “we nog veel werk hebben. Ondanks dat armoede aanzienlijk gedaald is, is de vooruitgang ongelijkmatig. Nog steeds leven wereldwijd meer dan 1,2 miljard mensen in extreme armoede. Toenemende ongelijkheid in veel landen – zowel arm als rijk – voedt de sluiting van economische, sociale en politieke sferen en bovendien weten we dat de gevolgen van de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit de allerarmsten het hardst raakt. Dit alles onderbouwt de nood aan sterke en responsieve instellingen”.

Bovendien stelt Ban Ki-moon dat we “meer moeten doen om te luisteren naar en actie te ondernemen voor diegenen die vaak ongehoord blijven - mensen die in armoede leven, en onder hen in het bijzonder inheemse bevolking, ouderen en mensen met een handicap, werklozen, migranten en minderheden. We moeten hen ondersteunen in hun strijd om te ontsnappen aan armoede en helpen een beter leven uit te bouwen voor henzelf en hun families."

Ban Ki-moon roept daarom op om in de post-2015 Ontwikkelingsagenda armoedebestrijding als hoogste prioriteit te herkennen, met duurzame ontwikkeling als belangrijke kern. “Tenslotte is duurzame ontwikkeling de enige manier om armoede onomkeerbaar uit de wereld te bannen.”

Mensen levend in armoede zullen op het VN hoofdkwartier hun mening delen op 17 oktober. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld, ngo subcomité voor de uitbanning van armoede en het VN departement van Economische en Sociale Zaken, met steun van de permanente vertegenwoordiging van Frankrijk en Burkina Faso bij de VN. Deze dag vormt de gelegenheid om mensen levend in armoede te erkennen als cruciale partner om de ontwikkelingsuitdagingen waar we voor staan te bestrijden.

Daarnaast zal het ‘World We Want 2015’-platform een evenement organiseren voor zijn ‘People’s Voices’ Series’, gecentreerd rond het thema van de internationale dag, de Millenniumontwikkelingsdoelen (MDGs) en de post-2015 agenda.

Doe mee!

• Neem, samen met het VN-systeem en haar partners, deel aan de sociale media-actie en de dialoog van 14 tot 17 oktober, via Facebook en Twitter #EndPoverty, om het bewustzijn te verhogen rondom de strijd tegen armoede. Deel foto’s en verhalen van wat u en u gemeenschap aan het doen zijn om een einde te maken aan armoede.
Leer en deel infografieken en nieuwe video’s over de noodzaak de maatregelen om de MDGs te bereiken te versnellen.
• Volg het ‘People’s Voices’-evenement van het ‘World We Want’-platform live op 17 oktober.
• Volg live via de VN-webcast de mening van personen getroffen door armoede tijdens de officiële beleving van de dag op het VN-hoofdkwartier.

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.