woensdag, 21 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Belgische professoren onder de auteurs van het volgende VN-klimaatrapport

424440 Martine PerretDe Intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC), het wetenschappelijk orgaan van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, zal in september het eerste deel van haar jaarlijkse evaluatierapport, de vijfde sinds 1990, publiceren. Dit vijfde rapport, dat verwacht wordt in oktober 2014, zal de afzonderlijke evaluaties van de drie werkgroepen van het IPCC samenbrengen.

De eerste werkgroep evalueert alle wetenschappelijke aspecten van het klimaatsysteem en klimaatverandering, de tweede werkgroep is gericht op de gevolgen van klimaatverandering en de laatste werkgroep focust ten slotte op de maatregelen die genomen moeten worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het tweede en derde deel van het verslag zullen tussen maart en april 2014 gepubliceerd worden.

Onder de auteurs van het eerste deel van het rapport, dat binnenkort gepubliceerd wordt, bevinden zich ook twee vooraanstaande Belgische professoren, namelijk Prof. Dr. Thierry Fichefet en Prof. Dr. Philippe Huybrechts. Beide professoren maken deel uit van de eerste IPCC-werkgroep en werden geselecteerd voor het vijfde evaluatierapport door de Belgische overheid en waarnemende organisaties op basis van hun deskundigheid.

Prof. Dr. Fichefet doceert klimatologie en natuurkunde aan de Université Catholique de Louvain en is één van de hoofdauteurs van "Hoofdstuk 12: Lange-termijnklimaatverandering: projecties, verplichtingen en onomkeerbaarheid". In dit hoofdstuk zal gelet worden op de voorspellingen van klimaatverandering voor het einde van deze eeuw en later. Prof. Dr. Huybrechts maakt deel uit van de Vakgroep Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is één van de reviewredacteurs van het "Hoofdstuk 4: Observaties: Cryosfeer". Dit hoofdstuk is gewijd aan de veranderingen in het ijs.

Het IPCC werd in 1988 opgericht door het VN-Milieuprogramma (UNEP) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). In datzelfde jaar bekrachtigde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de gezamenlijk vaststelling van het IPCC door WMO en UNEP. Sinds 1990, doneerden honderden vooraanstaande experten werkzaam in de verschillende gebieden van de IPCC-rapporten, vrijwillig hun tijd en kennis om de evaluaties te produceren. Het vijfde evaluatierapport zal een duidelijk beeld schetsen van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis relevant voor klimaatverandering.

Meer informatie:
Website IPCC (Engels)
Website VN-kaderverdrag over klimaatverandering (Engels)

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.