zaterdag, 24 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

68ste Sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: de standpunten van de voorzitter

UN Photo/Paulo Filgueiras

24 september 2013 - De 68e zitting van Algemene Vergadering, die begint op 17 september en eindigt op 1 oktober, wordt voorgezeten door John W. Ashe, Ambassadeur van Antigua en Barbuda en voormalig lid van de Raad van Bestuur van UNICEF. Ashe is ervan overtuigd dat tijdens zijn termijn als voorzitter van de Algemene Vergadering "de Verenigde Naties zal beginnen aan een proces dat de mogelijkheid biedt om de ontwikkeling van de mensheid voor de komende decennia te sturen, namelijk: het definiëren van de maatstaven voor de post-2015 Ontwikkelingsagenda." Om deze reden koos Ashe voor de 68ste sessie van de Algemene Vergadering voor het thema ‘Ontwikkelingsagenda na 2015’.

De voorzitter en zijn team organiseren in de komende weken drie high-level evenementen, daarnaast staan nog drie thematische debatten ingepland. In het eerste high-level evenement zal de rol van vrouwen, jongeren en het maatschappelijk middenveld in de post 2015 Ontwikkelingsagenda besproken worden. Het daaropvolgende high-level evenement zal focussen op de bijdrage van mensenrechten, de rechtsstaat en praktijken van goed bestuur aan duurzame ontwikkeling. De maximalisatie van de bijdragen van Zuid-Zuid samenwerking, van driehoekssamenwerking en van ICT aan de ontwikkeling van de post 2015 Ontwikkelingsagenda vormt het thema van het derde high-level evenement.

GA-Infographic

Ook de rol van samenwerking en hoe deze kan bijdragen aan de post-2015 Ontwikkelingsagenda vormt een belangrijk onderwerp tijdens de 68ste sessie van de AV. Nu het concept ‘partnerschappen’ steeds belangrijker wordt voor de toekomst van ontwikkeling, zullen lidstaten manieren moeten zoeken waarop regeringen en internationale actoren kunnen samenwerken en actiever kunnen bijdragen op dit gebied. Bovendien zal de Algemene Vergadering onderzoeken hoe we kunnen streven naar en zorgen voor stabiele en vreedzame samenlevingen in het post-2015 ontwikkelingskader. Tenslotte zal de Algemene Vergadering zaken gerelateerd aan de rol van water, sanitaire voorzieningen en duurzame energie in de post-2015 Ontwikkelingsagenda bespreken.

Met deze overvolle agenda in het vooruitzicht, zullen tijdens de 68e zitting ook een reeks andere dringende kwesties besproken worden, zoals migratie, nucleaire ontwapening, de MDG's en beperkingen, alsmede investeringen in Afrika en hun rol in het bereiken van ontwikkelingsdoelstellingen. Voorzitter Ashe roept de Algemene Vergadering dan ook op om "een collectieve inspanning te leveren, zodat we samen werkelijk verandering kunnen teweegbrengen en zo bijdragen tot een meer duurzame toekomst voor allen".

Meer informatie:

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.