woensdag, 25 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Nederlander Jozef Andriessen benoemd tot lid van CERF Adviesraad

UN Photo/Victoria Hazou

20 September 2013 - Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon maakte op 19 september 2013 de aanstelling van zes nieuwe leden voor de Adviesraad van het Noodhulpfonds CERF (Central Emergency Response Fund) bekend. De nieuwste leden van de Adviesraad komen uit een waaier aan landen en brengen jaren van expertise in het humanitaire veld met zich mee. 

De CERF Adviesraad voorziet beleidsadvies over het gebruik en de impact van het noodhulpfonds via de Onder-Secretaris-Generaal voor Humanitaire zaken en Noodhulpcoördinator, Valerie Amos, die de dagelijkse operaties van het Fonds beheert namens de Secretaris-Generaal.

De Secretaris-Generaal presenteert de aanbevelingen en conclusies van elke vergadering van de Adviesraad aan de lidstaten via de voorzitter van de Algemene Vergadering om zo transparantie en aansprakelijkheid te waarborgen. De nieuw aangestelde leden zijn:

Mr. Brouz Ralph Enneric Coffi (Ivoorkust)

Gevolmachtigd Minister, Permanente Missie van Ivoorkust bij de Verenigde Naties, New York

Mevr. Jette Michelsen (Denemarken)

Adviseur, coördinator voor humanitaire Zaken en politieke coördinator, Permanente Vertegenwoordiging van Denemarken bij de Verenigde Naties, New York

Dr. Eltje Aderhold (Duitsland)

Afdelingshoofd, Task Force voor Humanitaire Hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dr. Ahmed Al-Meraikhi (Qatar)

Directeur van het Departement voor Internationale Ontwikkeling, Ministerie van Buitenlandse Zaken, en de Directeur-Generaal van het Qatar Ontwikkelingsfonds

Mr. Jozef H.L. M. Andriessen (Nederland)

Directeur van het Departement Stabiliteit en Humanitaire Hulp, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Generaal Majoor Dr. Julius Oketta (Oeganda)

Directeur, Nationaal Noodoperatie en Coördinatie Centrum, Bureau van de Eerste Minister, Departement van Hulpverlening, Rampenparaatheid en Beheer

Deze nieuwe leden beginnen op de aanstaande vergadering van de Adviesraad, die in begin November zal plaatsvinden, aan hun driejarige termijn. De overige twaalf van achttien leden van de Adviesraad blijven hun lopende driejarige termijnen dienen.

 

 

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.