vrijdag, 20 april 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van de Wereld alfabetiseringsdag

Wereld alfabetiseringsdag

8 september 2013 -

Ruim 773 miljoen jongeren en volwassenen over de hele wereld kunnen dit bericht niet lezen. Ze behoren tot de groep medeburgers die nog niet volledig beschikken over het vermogen tot lezen en schrijven. Ze zijn vaak niet in staat om een sollicitatieformulier in te vullen, de dienstregeling van de bus te ontcijferen of een verhaaltje voor te lezen aan hun kinderen. Twee op de drie zijn vrouwen die geen toegang hebben tot dit noodzakelijk vereiste voor een volwaardige deelname aan de samenleving.
 
In  een tijdperk waarin kennis uiterst belangrijk is, vormt alfabetisering de basis voor een  meer rechtvaardige, solidaire en duurzame wereld. Het kan bijdragen tot de realisatie van alle millenniumdoelstellingen. Alfabetisering geeft mensen de mogelijkheid toegang te krijgen tot informatie om zo hun gezondheid en voeding te verbeteren, beter te voorzien in hun levensonderhoud, beter om te gaan met milieuveranderingen en weloverwogen keuzes te maken.
 
Wanneer we  investeren in scholing en alfabetisering, investeren we in de menselijke waardigheid, ontwikkeling en vrede. Daarom heb ik het Global Education First Initiative (GEFI) in het leven geroepen, dat ervoor wil zorgen dat elk kind naar school kan gaan. Wereldwijd zijn er minstens 250 miljoen kinderen onder 12 jaar die niet kunnen lezen, schrijven of rekenen. De helft van deze meisjes en jongens zijn nooit naar school gegaan of hebben de school moeten verlaten vóór hun vierde jaar. Nog eens 200 miljoen tieners, waaronder ook jongeren die de middelbare school hebben afgerond, beschikken niet over de basisvaardigheden – en dus richt ons initiatief zich ook op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het bevorderen van het wereldburgerschap.
 
Ik dring er bij alle landen op aan om van onderwijs en alfabetisering nationale prioriteiten te maken en samen te werken met maatschappelijke partners om deze doelen te bevorderen. Door het bevorderen van de alfabetisering, kunnen wij miljoenen mensen helpen bij het schrijven van hun eigen hoofdstuk over de mogelijkheden in hun leven en onze gemeenschappelijke toekomst.

- Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.