zaterdag, 17 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationale dag van de inheemse volken in de wereld

Internationale dag van de inheemse volken in de wereld

9 augustus 2013 -

Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten Navi Pillay roept staten op meer te doen om verdragen met inheemse volkeren te respecteren

“Staten moeten meer doen om verdragen met inheemse volkeren te respecteren en te versterken, ongeacht de datum van ondertekening”, zei Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten Navi Pillay in haar verklaring ter gelegenheid van de Internationale dag van de inheemse volken in de wereld op 9 augustus.

Verdragen zijn vaak een doorslaggevende stap geweest in het beëindigen van een periode van conflict, uitbuiting of  onteigening, stelde Navi Pillay. “Het feit dat uitbuiting en onteigening vandaag de dag nog steeds plaatsvinden, benadrukt de noodzaak om meer te doen om de rechten van ongeveer 370 miljoen inheemse mensen wereldwijd  te garanderen”.

De Hoge Commissaris wees op het belang van de VN Verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren, aangenomen in 2007,  voor het bevorderen van de erkenning, naleving en handhaving van verdragen en andere regelingen die werden gesloten met de lidstaten of hun opvolgers.

Volgens Navi Pillay is er een groeiend engagement bij staten om de rechten van inheemse volkeren volledig te implementeren, zoals blijkt uit grondwettelijke, wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen die de inheemse identiteit, het recht op land en hulpbronnen, op cultureel passende vormen van ontwikkeling, evenals programma's om armoede en achterstanden te bestrijden, erkennen.

“Het creëren  van bondgenootschappen en het naleven van verdragen, vormen de speerpunten van de de Internationale dag van de inheemse volken in de wereld. De dag herinnert ons eraan dat de inspanningen moeten worden opgevoerd om tussen de lidstaten en de inheemse volkeren een partnerschap uit te bouwen op basis van vertrouwen, wederzijds respect, de rechtsstaat en de bevestiging van de cultuur en gewoonten van inheemse volkeren“

In aanloop naar de Wereldconferentie over Inheemse Volkeren in September 2014 moedigt Hoge Commissaris Pillay staten aan concrete stappen te ondernemen om verdragen die ze aangegaan zijn betreffende inheemse volkeren, na te leven en te versterken en om met hen samen te werken bij het implementeren van nieuwe akkoorden of andere constructieve regelingen door middel van transparante, inclusieve en participatieve onderhandelingen.

Klik hier voor meer informatie over de dag. (Engels)

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.