vrijdag, 23 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Europese jongeren treden in dialoog met de VN Secretaris-Generaal naar aanleiding van Internationale dag van de jeugd

Belgian youth council interactive dialogue

7 augustus 2013 -

Op 5 augustus werd het startschot gegeven voor de vieringen rond de Internationale dag van de jeugd (12 augustus) door het kantoor van de Bijzondere Gezant van de Secretaris-Generaal van de VN voor de Jeugd, Ahmad Alhendawi. Hij was de gastheer van een Global Interactive Dialogue sessie tussen Secretaris-Generaal Ban Ki-moon, hoge VN-functionarissen, jeugdpanelleden en ongeveer 700 jonge deelnemers die via video in verbinding stonden met New York vanuit vijf verschillende locaties: België, Brazilië, India, Libanon en Nigeria, in aanvulling van de 600 deelnemers die in het VN hoofdkwartier in New York aanwezig waren.
In het kader van het "Uniting for Youth" initiatief, was de interactieve dialoog gericht op het herbevestigen van het idee dat de wensen van de jeugd een van de belangrijkste prioriteiten van de 21ste eeuw vormen.

Op basis van de prioriteiten voor de post-2015 ontwikkelingsagenda van de landen die het meest hun stem hebben laten horen in de 'My World Global Survey' van de VN, definieerden jongeren hoe succes eruit zou zien met betrekking tot specifieke problemen die voor hun eigen regio relevant zijn: betere gezondheidszorg voor Nigeria (Afrika), een goede opleiding voor India (Azië), de kans op degelijk werk voor België (Europa), bescherming tegen criminaliteit en geweld voor Brazilië (Latijns-Amerika) en een eerlijke en verantwoordelijke overheid voor Libanon (Arabische Staten).
 
Tijdens de dialoog deelde de Secretaris-Generaal zijn initiatieven rond jeugd met de jonge deelnemers, waarna hij hun vragen beantwoordde. Na het live-gesprek met de Secretaris-Generaal namen vier hoge ambtenaren van belangrijke VN-organisaties die werken rond jeugd (UNFPA, UN Women, het UNDP en IAO) deel aan een dialoog over hoe succesvolle acties rond hun prioriteiten eruit zouden zien.

Ban Ki-moon

Uit de resultaten van de ‘My World Survey’ kwam ‘betere kansen op werk’ als de 4e prioriteit voor de post-2015 ontwikkelingsagenda naar voren. In Europa heeft bijna één op vier jongeren geen baan. Steven Vanonckelen, VN jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling van de Vlaamse Jeugdraad, nam namens de Belgische en Europese jongeren deel aan de Global Interactive Dialogue. Hij stelde een vraag over betere kansen op werk, en meer specifiek over de moeilijke balans tussen gelijkheid voor allen en economische groei, waarop de Secretaris-Seneraal antwoordde dat "de VN gelooft dat de jeugd een drijvende kracht voor verandering is, wereldleiders richten hun aandacht nu op het oplossen van de huidige crisis. ALs er geen plaats is voor jongeren op de arbeidsmarkt, kan dit leiden tot politieke instabiliteit. Juist omwille van die reden hecht de VN veel waarde aan dit thema."

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.