vrijdag, 23 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

De Internationale dag van de jeugd - 12 augustus 2013

International Youth Year

10 augustus 2013 -

ACTIVITEITEN TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN DE JEUGD

1 Google+ Hangout georganiseerd door IOM

Met de toenemende globalisering, waarin mensen meer dan ooit tevoren migreren, zijn jonge migranten tussen 15 en 24 jaar een drijvende kracht voor verandering en ontwikkeling. Tegen midden 2010 werd het totaal aantal migrantenjongeren geschat op 27 miljoen, een achtste van de 214 miljoen internationale migranten in de wereld vandaag.  

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), de leidinggevende intergouvernementele organisatie voor migratie, zet zich in voor het bevorderen van een humane en overzichtelijke migratie, die iedereen ten goede komt. Dankzij hun meer dan 470 locaties wereldwijd hebben de projecten van IOM betrekking op elk aspect van de migratiecyclus en beïnvloeden ze mensen van alle leeftijden, waaronder ook de jeugd. IOM erkent het verband tussen migratie en economische, sociale en culturele ontwikkeling en gelooft dat jongeren een drijvende kracht zijn voor verandering met een enorm ontwikkelingspotentieel.

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de jeugd 2013, en met name het thema: ‘Jeugd, Migratie en Ontwikkeling’, zal IOM een Google+ Hangout organiseren op 12 augustus. Het doel is om ideeën over dit onderwerp uit te wisselen, om de belangrijkste kansen en uitdagingen voor jonge migranten in verschillende regio’s op een rij te zetten en om een internationaal publiek de mogelijkheid te bieden te communiceren met IOM deskundigen uit alle delen van de wereld.

Datum: 12 augustus 2013
Tijd: 09u00 – 10u30 (New York time)
Taal: Engels
Link: gplus.to/IOM
Plaats: IOM’s Special Liaison Office in New York

Lijst van sprekers:
•    Moderator: Evelien Borgman, Special Liaison Office, New York
•    Inleiding: Federico Soda, Headquarters, Genève
•    Vertegenwoordiging van Afrika: Jo Rispoli, Regionaal Bureau Pretoria
•    Vertegenwoordiging van Azië: Ricardo Casco, IOM Filippijnen
•    Vertegenwoordiging van Europa: Marina Manke, Regionaal Bureau Wenen
•    Vertegenwoordiging LAC: Kathleen Kerr, IOM Colombia
 
Volg IOM op Twitter @ IOMatUN voor updates

Klik hier voor de webpagina van het evenement (Engels)


2 Het officiële evenement van de Verenigde Naties ter gelegenheid van de Internationale dag van de jeugd 2013

Plaats: vergaderruimte op het VN Hoofdkwartier
Tijd: 10u00 - 13u30 (New York time)
Datum: maandag 12 augustus 2013

Krijg informatie, geniet van video’s en geef je mening!

Wat er zal plaatsvinden:
•    Interactieve discussie over jeugdmigratie
•    Presentatie van de winnaar van de door ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) georganiseerde videowedstrijd “Jeugdarbeid-migratie: de vruchten plukken en de risico’s minimaliseren”
•    Paneldiscussie waarin jonge migranten hun mening en acties delen

Klik hier voor meer informatie. (Engels)

Volg het evenement live.

International Youth Day 2013 youth migration


BOODSCHAP VAN DE SECRETARIS-GENERAAL TER GELEGENHEID VAN DE INTERNATIONALE DAG VAN DE JEUGD

12 augustus 2013 -

“Youth Migration: Moving Development Forward”
Dit jaar is het thema van de Internationale dag van de jeugd jeugdmigratie. Jaarlijks zijn er in totaal ongeveer 214 miljoen internationale migranten; jongeren vormen meer dan 10 procent van dit totaal. Toch is nog steeds te weinig geweten over de ervaringen en moeilijkheden van jonge migranten.

Er zijn vele redenen waarom jongeren migreren. Sommigen zijn op de vlucht voor vervolging, anderen proberen te ontsnappen aan economische tegenspoed. Sommigen zijn alleen, anderen maken deel uit van een gezin - met ouders, broers en zussen of zelfs eigen kinderen. Sommigen hebben gemeenschappen om naartoe te gaan, anderen moeten nieuwe relaties opbouwen. Op doorreis en op hun eindbestemming worden veel jonge migranten geconfronteerd met dezelfde of zelfs grotere problemen, met inbegrip van racisme, xenofobie, discriminatie en mensenrechtenschendingen. Jonge vrouwen in het bijzonder worden geconfronteerd met het risico op seksuele uitbuiting en misbruik.

Armoede, gebrekkige en onhygiënische levensomstandigheden en de uitdagingen die gepaard gaan met het zoeken naar degelijke werk zijn gebruikelijke aspecten van de ervaring van een migrant. Deze uitdagingen worden nog vergroot door de huidige wereldwijde economische en financiële crisis. Migranten worden er door gemeenschappen en politici ook vaak van beschuldigd de vacatures van de lokale bevolking in te nemen, waardoor ze nog sterker worden blootgesteld aan het risico op discriminatie. In andere gevallen worden jongeren die zijn achtergelaten door migrerende ouders geconfronteerd met psychologische en sociale uitdagingen - en een grotere kwetsbaarheid.

Het is belangrijk om de positieve bijdrage te benadrukken die jonge migranten leveren aan de maatschappij van herkomst, doorvoer en bestemming– zowel economisch als door het verrijken van het sociale en culturele weefsel. De meesten werken hard om de kost te verdienen en om hun omstandigheden te verbeteren. Het geld dat ze opsturen om hun gezinnen in eigen land te ondersteunen, vormt een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde economie. Als ze weer thuis komen, versterken jonge migranten vaak de ontwikkeling van het land door het toepassen van de vaardigheden en ideeën die ze in het buitenland verworven hebben. In veel gevallen zorgt migratie er bij vrouwen voor dat ze een mate van financiële en sociale onafhankelijkheid verkrijgen.

In oktober zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de tweede dialoog op hoog niveau over internationale migratie en ontwikkeling voorzitten. Ik dring er bij de lidstaten op aan om jongerenmigratie in beschouwing te nemen. Werken met en voor jongeren is een van mijn topprioriteiten. Op deze Internationale dag van de jeugd roep ik dan ook alle lidstaten, door jongeren geleide organisaties en andere belanghebbenden op om op te treden ter bevordering van de rechten van alle jonge migranten en om het ontwikkelingspotentieel van jongerenmigratie te maximaliseren.

-    Geen officiële vertaling

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.