zondag, 18 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Lancering van de ‘Free & Equal’ campagne over LGBT-rechten

UN Free and Equal Campaign

26 juli 2013 -

Vandaag lanceerde Navi Pillay, de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten in Kaapstad, Zuid-Afrika, de Free & Equal campagne – een wereldwijde VN voorlichtingscampagne om het bewustzijn van homofoob geweld en discriminatie te verhogen, en om meer respect voor de rechten van lesbiennes, homoseksuele, biseksuele en transgender (LGBT) mensen te promoten. De Hoge Commissaris werd tijdens de lancering van de campagne vergezeld door twee veteranen die gekend zijn voor hun strijd tegen discriminatie: aartsbisschop Emeritus Desmond Tutu en Constitutionele rechter van Justitie Edwin Cameron.

De Free & Equal campagne is een nooit eerder geziene campagne. Dit is de eerste keer dat de Verenigde Naties een grootschalig educatie-initiatief over dit onderwerp heeft opgestart. Het volgt hiermee in de voetsporen van andere globale campagnes van de Verenigde Naties tegen racisme, mensenhandel en geweld tegen vrouwen, die evenals geprobeerd hebben om bepaalde mensenrechten boodschappen wijd te verspreiden om zo een breed en internationaal publiek te engageren.

De kernboodschap van de campagne is drieledig:

•    Mensenrechten zijn echt universeel. Iedereen, wie ze ook zijn en waar ze ook wonen, heeft recht op dezelfde rechten – en dat omvat LGBT mensen. Geweld en discriminatie van LGBT mensen, vastgesteld in alle regio’s, is onaanvaardbaar en onwettig onder internationaal humanitair recht.
•    LGBT mensen zijn precies dat: mensen. De Verenigde Naties wil degenen die misschien nooit veel nagedacht hebben over deze kwestie aanmoedigen meer te leren over het leven van LGBT mensen,  hun dromen en angsten en wil dat mensen beter geïnformeerd worden over de uitdagingen betreffende mensenrechten waarmee ze geconfronteerd worden.
•    Maar dingen kunnen verbeteren. Ondanks slecht nieuws, zijn de trends op lange termijn positief. Houdingen veranderen in veel delen van de wereld en regeringen nemen stappen vooruit en implementeren noodzakelijke hervormingen.

De campagne wordt gelanceerd op een moment waarop LGBT mensen belangrijke juridische ontwikkelingen in veel landen meemaken, maar ook nog steeds geconfronteerd worden met een reeks repressieve maatregelen in sommige andere landen. In geen enkel deel van de wereld genieten LGBT mensen van volledige rechtsgelijkheid vrij van dreiging van geweld en discriminatie. Een rapport door de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten van december 2011 (het eerste officiële VN-rapport gewijd aan de kwestie) gaf een alarmerend patroon weer van mensenrechtenschendingen tegenover LGBT mensen – van discriminerende praktijken op de werkvloer, in scholen, in de gezondheidszorg en andere instellingen tot de criminalisering van homoseksuele relaties en gewelddadige haatgestuurde aanvallen, waaronder moorden.

De Verenigde Naties erkent dat de bestrijding van discriminatie van welke aard dan ook een verandering vereist. Deze verandering moet niet enkel plaatsvinden in wetten en beleid, maar ook in het hart en de geest van de mensen zelf. Het veranderen van houdingen is nooit eenvoudig, maar het is al eerder mogelijk gebleken en het gebeurt nu al in vele delen van de wereld over deze problematiek. Het begint meestal met moeilijke gesprekken.

De campagne zal helpen met het opstarten van miljoenen gesprekken tussen mensen over de hele wereld, over ideologieën heen. Naast de algemene artikelen zal de campagne een heleboel creatieve inhoud generen – waaronder korte video’s, afbeeldingen en getuigenissen – ontworpen om alledaagse misvattingen en negatieve stereotypen weg te nemen en mensen te stimuleren om te kijken naar het leven van LGBT mensen door de ogen van deze mensen zelf en die van hun ouders, broers, zussen en kinderen. Al het campagnemateriaal zal beschikbaar zijn op de website van de Free & Equal campagne en is ontworpen om eenvoudig te delen via sociale media.

Een aantal beroemdheden die streven naar gelijkheid, hebben al toegezegd de campagne te ondersteunen door ‘VN kampioen voor gelijkheid’ te worden en te helpen bij het verspreiden van campagne- en sociale media berichten. Onder andere popster Ricky Martin, de Zuid-Afrikaanse zangeres en ‘Prinses van Afrika’ Yvonne Chaka Chaka, Bollywood actrice Celina Jaitly en de Braziliaanse zangeres Daniela Mercury nemen deel. Andere ‘kampioenen’ zullen worden aangekondigd naarmate de campagne vordert.

De Free & Equal campagne is een initiatief van het VN-mensenrechten Bureau uitgevoerd in samenwerking met de ‘Purpose Foundation’ – een non-profit organisatie met uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van mondiale, sociale media campagnes over mensenrechtenonderwerpen.

Bezoek de website. (Engels)

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.