vrijdag, 23 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Het Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG) Rapport 2013

 UN photo martine perret

2 juli 2013 -

De Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDGs) zijn de meest succesvolle wereldwijde anti-armoede impuls ooit in de geschiedenis. Overheden, internationale organisaties en groepen uit het maatschappelijk middenveld hebben allemaal meegeholpen om de extreme armoede wereldwijd te halveren. Meer meisjes gaan nu naar school. Minder kinderen sterven. De wereld zet het gevecht verder tegen dodelijke ziekten zoals malaria, tuberculose en AIDS. In de aanloop naar de deadline voor het halen van de MDGs in 2015 hebben we minder dan 1000 dagen om de actie te versnellen met betrekking tot honger, toegang tot onderwijs, verbeterd sanitair, de gezondheid van moeders en gendergelijkheid.


Grote stappen vooruit voor de Millenniumdoelen met meer doelen haalbaar tegen 2015: het VN-rapport
Budget voor hulp daalt en kloof blijft bestaan, maar het MDG-momentum wint aan kracht.

GENÈVE/WENEN, 1 juli (VN Informatie Dienst) - Een aantal van de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG's) werd reeds behaald, de verwezenlijking van andere doelen ligt binnen bereik vóór de streefdatum van 2015, terwijl de uitdagingen om sommige anderen te bereiken dringend moeten worden aangepakt. Dat zegt een nieuw rapport dat vandaag door VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon gelanceerd werd.

Op basis van officiële cijfers toont het Millennium Ontwikkelingsdoelen Rapport 2013 aan dat het samenspel van de nationale regeringen, de internationale gemeenschap, het maatschappelijk middenveld en de private sector ervoor zorgt dat de verwezenlijking van de MDG's een realiteit wordt.

"De Millenniumdoelen zijn de meest succesvolle duw in de rug in de geschiedenis van wereldwijde armoedebestrijding," zei Ban Ki-moon. "De MDG's hebben bewezen dat gerichte globale ontwikkelingsdoelen een diepgaand verschil kunnen maken." De acht doelen werden overeengekomen door de gehele internationale gemeenschap als een uitvloeisel van de VN-Millenniumtop in 2000.

Het leven van miljoenen mensen werd al verbeterd door de doelen, bijvoorbeeld op vlak van armoedebestrijding, betere toegang tot veilig water, het verbeteren van de levens van mensen in sloppenwijken en het bereiken van gendergelijkheid in het basisonderwijs. Bovendien stelt het rapport opmerkelijke vooruitgang op andere terreinen vast, waardoor ook nog andere MDG-doelen tegen 2015 kunnen worden bereikt.


Video gemaakt door het Departement Publieksinformatie van de Verenigde Naties (UNDPI) in samenwerking met de Millennium Campagne.


Nuttige links:
Klik hier voor veel meer informatie over de MDG's. (Engels)

Klik hier voor het MDG Rapport 2013. (Engels)

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.