zondag, 18 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Oproep: UNESCO Jongerenvertegenwoordiger

unesco jongerenforum20500

1 juli 2013 - De Vlaamse Unesco Commissie (VUC) wenst een jongerenvertegenwoordiger op te nemen in haar rangen. Deze vertegenwoordiger is bereid zich actief in te zetten om het gedachtegoed van Unesco mee te helpen verspreiden onder jongeren in Vlaanderen.

Wereldwijd laten jongeren hun stem horen om mee te helpen bouwen aan het heden en aan de toekomst van hun omgeving en hun land. Ze willen gehoord worden en ook betrokken worden in de beleidsprocessen die veranderingen kunnen teweegbrengen. Unesco is de overtuiging toegedaan dat jonge mensen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk leven. Daarom moedigt de Organisatie haar nationale commissies aan een jongerenvertegenwoordiger op te nemen in hun rangen. Het is de bedoeling dat die vertegenwoordigers de leefwereld van de jeugd en het gedachtegoed van Unesco dichter bij elkaar brengen. Daarnaast krijgen jongerenvertegenwoordigers een stem in de internationale Unesco-debatten.

Aan de vooravond van haar tweejaarlijkse Algemene Vergadering organiseert Unesco van 29 tot 31 oktober 2013 voor de achtste keer een Youth Forum op haar hoofdzetel in Parijs. De Organisatie verwacht een 500-tal jongeren uit alle windstreken. De Vlaamse overheid heeft de gewoonte een jongere naar dat forum af te vaardigen.

De afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, de Vlaamse Unesco Commissie en het Unesco Platform Vlaanderen gaan samen met de Vlaamse Jeugdraad op zoek naar een geschikte kandidaat, die actief wil deelnemen aan de internationale jongerenbijeenkomst in Parijs. Daarnaast wordt verwacht dat deze persoon zich wil inzetten om ideeën die uit het forum voortkomen in de praktijk om te zetten in Vlaanderen en dat in het raam van de activiteiten van de VUC.

Het Unesco Youth Forum is een gelegenheid voor jongeren van over de hele wereld om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende Unesco-thema's en hun ideeën bekend te maken aan de lidstaten van Unesco, die kort na het Youth Forum hun tweejaarlijkse Algemene Vergadering houden om te beslissen over het programma dat de Organisatie de komende jaren zal uitvoeren.

Wie in aanmerking komt voor het mandaat van Unesco jongerenvertegenwoordiger, wat we van haar of hem verwachten en hoe je je kandidaat kan stellen, lees je allemaal op
http://www.unesco-vlaanderen.be/2013/6/19/oproep-unesco-jongerenvertegenwoordiger

Bron: UNESCO Platform Vlaanderen

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.