donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

België en Nederland ondertekenen VN-wapenhandelsverdrag

wapenverdrag

4 juni 2013 – België en Nederland hebben op 3 juni het nieuwe Verdrag over de Wapenhandel tijdens een plechtigheid op het VN-hoofdkwartier in New York getekend. Dit verdrag werd op 2 april aangenomen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
 
Het verdrag verbiedt de export van wapens als die ingezet kunnen worden voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, of als de kans groot is dat er mensenrechten mee worden geschonden. Ook verplicht het landen hun wapenexport te controleren en te rapporteren over afgegeven exportvergunningen. België, Nederland en andere EU-landen houden zich hier overigens al aan, op grond van het Europese wapenexportbeleid.

Belgisch Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken Didier Reynders onderstreept het belang van dit verdrag voor de internationale vrede en veiligheid: "Wat door sommigen tot voor kort nog als irrealistisch of overambitieus werd beschouwd, is vandaag werkelijkheid geworden. We hebben een sterk en degelijk verdrag aanvaard met essentiële criteria voor de bescherming van de menselijke waarden.”
 
Didier Reynders is tevreden dat het verdrag over een grote legitimiteit beschikt, want maar drie landen hebben tegen gestemd. Dat moet bijdragen tot een snelle en correcte naleving en tot een betere reglementering en responsabilisering van de internationale wapenhandel. “De internationale actualiteit toont aan dat de wereld meer dan ooit behoefte heeft aan dit verdrag. België zal zich inzetten voor een snelle uitvoering en roept alle landen op om het nieuwe Verdrag over de Wapenhandel te tekenen. De naleving van de overeengekomen criteria kan alleen ten goede komen van de veiligheid van al onze burgers.”

Als 50 landen hun handtekening officieel hebben bekrachtigd treedt het verdrag in werking. “Voor de mondiale vrede en veiligheid is het bevorderlijk als wapens niet in verkeerde handen vallen. Dit verdrag is een grote stap in die richting. Nederland zal er alles aan doen het verdrag snel te bekrachtigen”, zegt Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. “Ik hoop dat zo veel mogelijk landen hetzelfde doen. Dat is bovendien ook goed voor concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie. Nederland hanteert al strenge exportcriteria en dat zullen andere landen die toetreden ook moeten gaan doen.”

Nederland speelde in het onderhandelingsproces als vicevoorzitter een actieve rol. Ook draagt Nederland 500.000 euro bij aan een VN-fonds dat ontwikkelingslanden onder meer helpt bij de opzet van een exportcontrolesysteem voor wapens en bij veilige opslag en vernietiging van kleine en lichte wapens.

Bron:  Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland en Ministerie van Buitenlandse Zaken van België

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.