dinsdag, 20 maart 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Boodschap van de Secretaris-Generaal ter gelegenheid van Wereldmilieudag

UN Photo/Martine Perret

4 juni 2013 -

“Think.Eat.Save: Reduce Your Foodprint”

We leven in een wereld van overvloed, waar de voedselproductie de vraag overschrijdt, maar we leven ook in een wereld waarin 870 miljoen mensen ondervoed zijn en waar het probleem met kindergroei een stille pandemie geworden is. Om onszelf de toekomst te geven die we willen, moeten we deze onrechtvaardigheid rechtzetten. We moeten voor iedereen toegang tot voldoende en geschikte voeding verzekeren, de productiviteit van kleinschalige boeren die het merendeel van het voedsel in de derde wereld produceren verdubbelen en voedselsystemen duurzamer maken als antwoord op milieuproblemen en economische tegenslagen. Dit is de visie van mijn “Zero Hunger Challenge”, een project dat vorig jaar gelanceerd werd op de Rio+20 VN-conferentie rond duurzame ontwikkeling.

Een van de manieren om de hongerkloof te verkleinen en het welzijn van de meest kwetsbaren in de samenleving te verbeteren, is het aanpakken van de massale hoeveelheid voedselverlies en verspilling inherent aan de huidige voedselsystemen. Vandaag de dag komt minstens een derde van al het geproduceerde voedsel niet op een bord terecht. Dit is vooral een belediging voor de hongerigen maar legt ook een enorme last op het milieu wat betreft energie, grond en water.

In ontwikkelingslanden dragen ongedierte, ontoereikende opslagfaciliteiten en inefficiënte leveringsketens enorm bij tot het voedselverlies. Zij die verbouwen voor export zijn vaak overgeleverd aan kopers met onrealistische verwachtingen die cosmetische perfectie eisen. In ontwikkelde landen ligt het voedsel dat weggegooid wordt door gezinnen, kleinhandelaars en de voedselindustrie op stortplaatsen weg te rotten. Hierdoor komen grote hoeveelheden methaan vrij, een gas dat een krachtig broeikaseffect heeft.

Voedselverlies en verspilling zijn problemen die we allemaal samen kunnen aanpakken. Daarom hebben het VN-Milieuprogramma (UNEP), de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) en de publieke en private sector de campagne “Think.Eat.Save: Reduce Your Foodprint” gelanceerd om wereldwijd bewustzijn te creëren en nuttige oplossingen voor te stellen voor zowel de ontwikkelde- als ontwikkelingslanden.

Door toepassing van de juiste infrastructuur en technologie kan de hoeveelheid voedsel die vergaat tussen het moment van oogsten en het bereiken van de markten worden verkleind. De overheden van ontwikkelingslanden kunnen de essentiële infrastructuur proberen te verbeteren en de handelsmogelijkheden met buurlanden maximaliseren. Ontwikkelde landen kunnen dan weer eerlijke handel steunen en de uiterste verkoopdata en andere etiketteringssystemen rationaliseren. Bedrijven kunnen hun criteria om producten af te keuren herzien, en consumenten kunnen hun voedselverlies minimaliseren door enkel te kopen wat ze nodig hebben en overschotten te hergebruiken.  

Op deze Wereldmilieudag roep ik alle actoren in de wereldwijde voedselketen op om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor een milieuvriendelijk, duurzaam en billijk voedselsysteem. De huidige wereldbevolking van zeven miljard mensen wordt verwacht uit te groeien tot negen miljard tegen 2050. Maar het aantal hongerigen mag niet toenemen. Door voedselverlies in te perken, kunnen we geld en middelen sparen en de impact op het milieu verkleinen, en zo vooral een wereld creëren waarin iedereen voldoende te eten heeft.

(geen officiële vertaling)

 

Klik hier voor de boodschap van de Secretaris-Generaal in het Engels.


Ga ook naar de website van het VN-Milieuprogramma (UNEP) naar aanleiding van de Wereldmilieudag voor video's, cartoons (zoals deze hieronder) en veel meer. (Engels)

 cartoon world environment day ducks

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.