donderdag, 22 februari 2018
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Internationale dag tegen homofobie en transfobie

Vandaag, 17 mei, is de 9e Internationale dag tegen homofobie en transfobie. Tijdens een internationale conferentie http://dayagainsthomophobia.org/dutch-government-hosts-international-conference/ die in Den Haag plaatsvindt van 15 tot 17 mei, heeft de Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki-moon, laten weten dat “voor generaties, lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele mensen in alle regio’s van op aarde blootgesteld zijn aan verschrikkelijk geweld als gevolg van hun seksuele geaardheid en gender identiteit.”  Ook zei hij dat "al te lang, hun lijden door zwijgen werd ontvangen in de coulissen van de macht. Als Secretaris-Generaal zet ik mij in om hun stem te laten horen."

Terwijl hij nadruk legde op de noodzaak van wettelijke hervormingen, wees hij ook op de rol van publieksonderwijs dat "essentieel is om de negatieve stereotypes aan te vechten en groter begrip te bevorderen." 

Zijn speech werd voorgedragen door de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens, Navi Pillay, in aanwezigheid van HM de Koninging van Nederland.

Mevrouw Pillay herinnerde eraan dat deze Internationale dag helaas nog geen VN-dag is die door de Algemene Vergadering van de VN erkend is. Er zijn nog veel lidstaten die onwillig zijn om de mate van geweld en discriminatie die tegen deze mensen wordt geuit te erkennen.

Er leven zo'n  anderhalf miljard mensen in landen waar seksuele betrekkingen tussen mensen van dezelfde geaardheid gecriminaliseerd wordt. Het is een algemeen gegeven dat mensen die een overwegende aantrekking hebben tot mensen van hetzelfde geslacht zo'n 3 procent van de wereldbevolking vormen. Dit betekent dat 46 miljoen mensen, de bevolkingsomvang van Spanje, de facto verbannen zijn en onmogelijk een liefdesleven kunnen hebben.
 
 

to

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.